Δ. Αργοστολίου: Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων για Μητρώο αντιμετώπισης φαινομένων έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας

spot_img

Πρόσκληση

O Δήμαρχος Αργοστολίου καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων για την κατάρτιση Μητρώου για την αντιμετώπιση των φαινομένων έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας που προκύπτουν μετά από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ., στο Δήμο Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/12/2021.

1.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΕπωνυμίαΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνσηΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
ΠόληΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Ταχυδρομικός Κωδικός28100
Τηλέφωνο2671027984
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείοdimarxos_argosoliou@argostoli.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίεςΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)www.argostoli.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   o  Δήμος και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)  Τα έγγραφα της πρόσκλησης  είναι διαθέσιμα   για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν  πρόσβαση στη διεύθυνση  www.argostoli.gov.gr

β)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση της παραγράφου 1.2.             

1.3   Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εργασιών αντιμετώπισης των φαινομένων έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας που προκύπτουν μετά από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ. 

Συγκεκριμένα ο Δήμος Αργοστολίου θα προβεί σε Κατάρτιση Μητρώου Οχημάτων και μηχανημάτων με χειριστή ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, να γίνουν άμεσα οι εργασίες αντιμετώπισης των φαινομένων και αποκατάστασης των οδικών δικτύων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Α/ΑΟΧΗΜΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑ
1Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP
2Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP
3Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ
4Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ
5Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ
6Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ
7Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ
8Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ
9Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ
10Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ
11Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ
12Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ
13Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ
14Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ
15Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ
16Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ
17Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn
18Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tn
19Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn
20Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου
21Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου
22Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10
23Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t
24Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn
25Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tn
26Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn
27Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn
28Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn
29Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn
30Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn
31Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ
32Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ
33Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 20m
34Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m
35Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμού
36Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι 16HP
37Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον των 16HP
38Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ)
39Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ)
40Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα)
41Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών
42Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών
43Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών
44Όχημα μεταφοράς σορών
45Όχημα οδικής βοήθειας
46Φορτηγό ψυγείο
47Αποφρακτικό όχημα
48Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m3 (τεμ/15 μέρες)
49Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή)
50Αντλητικό συγκρότημα   3″ ή 4″ 15 HP
51Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums
52Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tn
53Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tn
54Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tn
55Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και 150,00 kVA
56Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  με ισχύ πλέον των 150,00 kVA
57Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών
58Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών
59Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατών

Επίσης όταν αυτό απαιτηθεί τα παραπάνω μηχανήματα-οχήματα θα είναι σε επιφυλακή. Η επιφυλακή θα περιλαμβάνει την παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, νερό, κλπ) και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο πολιτικής προστασίας ή σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.

Κατά τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής του  χειριστού του μηχανήματος. 

1.4 Προϋπολογισμός

Οι μέγιστες ενδεικτικές τιμές ανά τύπο μηχανήματος-οχήματος και ανά ώρα είναι οι κάτωθι:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ / ΩΡΑ ΣΕ €
1Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP45
2Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP55
3Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ35
4Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ40
5Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ50
6Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ40
7Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ45
8Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ55
9Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ35
10Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ45
11Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ50
12Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ40
13Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ45
14Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ50
15Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ35
16Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ45
17Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn10
18Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tn15
19Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn20
20Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου45
21Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου50
22Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D1055
23Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t30
24Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn35
25Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tn40
26Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn45
27Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn30
28Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn35
29Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn40
30Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn70
31Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ35
32Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ45
33Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 20m40
34Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m50
35Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμού45
36Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι 16HP35
37Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον των 16HP40
38Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ)30
39Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ)5
40Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα)40
41Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών40
42Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών30
43Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών20
44Όχημα μεταφοράς σορών20
45Όχημα οδικής βοήθειας50
46Φορτηγό ψυγείο40
47Αποφρακτικό όχημα40
48Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m3120
49Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή)20
50Αντλητικό συγκρότημα   3″ ή 4″ 15 HP110
51Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums80
52Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tn5
53Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tn30
54Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tn35
55Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και 150,00 kVA40
56Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  με ισχύ πλέον των 150,00 kVA50
57Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών100
58Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών200
59Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατών500

Δείτε όλη την πρόσκληση παρακάτω ή εδώ

mitroo

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

spot_img

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται