Διακοπή μαθημάτων Γενικού Λυκείου Ληξουρίου λόγω μετακόμισης στο επισκευασμένο κτίριο

spot_img

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

ΘΕΜΑ : «Αναστολή λειτουργίας και διακοπή  μαθημάτων Γενικού Λυκείου Ληξουρίου».

Ο   Δήμαρχος  Ληξουρίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59  και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010
  3. Το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του Γενικού Λυκείου Ληξουρίου και πρέπει να γίνει άμεσα και με ασφάλεια η μετακόμιση του σχολείου στο νέο κτίριο
  4. Το αριθ. πρωτ. 3440/11-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας με το οποίο παρέχεται έγγραφη συναίνεση για τη διακοπή μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο Ληξουρίου από 13-10-2021 έως 15-10-2021 ώστε να γίνει η ασφαλής μετακόμιση – μεταφορά στο νέο κτίριο.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή μαθημάτων του Γενικού Λυκείου Ληξουρίου από την Τετάρτη 13-10-2021 έως και την Παρασκευή 15-10-2021 λόγω μετακόμισης του σχολείου στο νέο κτίριο στο οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής του και με γνώμονα την πλήρη ασφάλεια των μαθητών.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας και στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας.

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου

Γεώργιος Κατσιβέλης

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται