Διά ζώσης & με τηλεδιάσκεψη η 30η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στις 27.09.2021

spot_img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 30η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 10 παρ.1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020(Α΄76) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/18-9-21 ΦΕΚ 169/τ.Α΄)  στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου(οδός Παπά Χαρ.Γραικούση) την 27η Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα:

 1. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2021(αρ.220/2021απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
  Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
 2. Ανάκληση της αριθμ.133/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αριθμ.152853/8-9-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. και Ιονίου, Τμήματος Τοπ.Αυτ/σης και Ν.Π. Κέρκυρας
  Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
 3. Ανάκληση της αριθμ.134/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αριθμ.153614/7-9-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. και Ιονίου, Τμήματος Τοπ.Αυτ/σης και Ν.Π. Κέρκυρας
  Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
 4. Αποχώρηση Δήμου Ληξουρίου από το Σύνδεσμο με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Ο.Κ.Α.Π ΚΕΦ/ΝΙΑΣ)»
  Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
 5. Αποχώρηση Δήμου Ληξουρίου από τη Διαδημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ)
  Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διαμονή και φιλοξενία δύο(2) σεισμολόγων
  Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
 7. Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου από πιστώσεις του Π/Υ έτους 2021 από ιδίους πόρους του Δήμου Ληξουρίου
  Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
 8. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου
  Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
 9. Λήψη απόφασης για αγορά ακινήτου ευρισκόμενου στην Κοινότητα Αγίας Θέκλης, μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική Αυτ/ση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με σκοπό την κατασκευή-ανέγερση Νηπιαγωγείου(σχετ. η αριθμ.16/2021 προηγούμενη απόφαση του Δημ.Συμβουλίου)
  Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
 10. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 151 παρ.1 του Ν.4412/16
  Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται