Τη Δευτέρα 08.03 η 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου με 14 θέματα

spot_img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ( Με τηλεδιάσκεψη )

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 ( ΑΔΑ : Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 7ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 8η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση της αριθ 03/21 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου που αφορά την « 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Οικονομικού Έτους 2021»
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

2) Έγκριση της αριθ 30/21 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την
« 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου έτους 2021 , περιέχει και την 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος).
Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3) Έγκριση της αριθ 31/21 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την
«1η Τροποποίηση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2021.
Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

4) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Αργοστολίου με τον αναπληρωτή του για την «Συγκρότηση Επιτροπής έγκρισης αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής»
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

5) Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Αργοστολίου &του Ιονίου Πανεπιστημίου
& σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός
6) Αποδοχή της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ” που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 022, με Κ.Ε. 2017ΕΠ02200004, με την κατανομή των Υποέργων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο.

7) Σχετικά με 1ης Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση –Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Κεφαλονιάς » Αναδόχου ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος

8) Σχετικά με « Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017 στις περιπτώσεις που απαιτούνται αποφάσεις συλλογικών οργάνων».
Εισήγηση : Τμήμα Αδειοδ. κ΄ ρύθμιση Εμπορικών δραστηριοτήτων
9) Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών-Μεταφορικών Μέσων , πάσης φύσεως Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016)
Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

10) Επιχορηγήσεις σε Εθελοντικές Ομάδες Πυροπροστασίας
Εισήγηση : Γραφείο Δημάρχου

11) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:
Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων του τ. Δήμου Κεφαλονιάς
( Φιλόδημος ΙΙ)
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

12) Τροποποίηση της αριθμ. 195/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την αριθ 12 /2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με τον προσδιορισμό αρχή/πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Ριζοσπαστών στο Αργοστόλι.
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

13) Έγκριση της αριθ 11/21 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με Καθορισμό Τελών Κοιμητηρίων Δήμου Αργοστολίου
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

14) «Επαναφορά λόγω νέων δεδομένων για λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγκυροβολίου Αγίας Πελαγίας»
Εισηγητής : Επικεφαλής της παράταξης «Για την Επόμενη Μέρα» Γεράσιμος Φόρτες

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ της παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για Όλους»

«Σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη διασπορά του ιού COVID-19»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img