Την Τρίτη 27.10.2020 η συνεδρίαση ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ με 11 θέματα (μέσω τηλεδιάσκεψης)

spot_img

Κέρκυρα, 23 Οκτωβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 1409

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Πρόταση Συμβουλευτικής-Ενημερωτικής Υποστήριξης. Σύνταξης Δελτίων-Οδηγών για Προγράμματα-Δράσεις-Πρωτοβουλίες και Χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Αποζημίωση και μέτρα προστασίας κατόχων εσπεριδοειδών και αμπελιών.

Εισηγητής: Γιώργος Καλούδης Δημοτικός Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας &

Διαποντίων Νήσων, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης, απολογισμός εσόδων-εξόδων 2019 και έγκριση ισολογισμού 2019.Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών.α) 2ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων
  της Α.Π. 872-19/12/2018 σύμβασης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».
  β) 3ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων

της Α.Π. 871-19/12/2018 σύμβασης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής

Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».

γ) 1ου, 2ου και 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση
Υποβολής Προσφορών του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Προμήθεια

Εξοπλισμού», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) SaveMedCoasts – DG ECHO – European Commission Programme 2014-2020
  β) 4PLUS – INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
  γ) CRAFT LAB – INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
  δ) CULTURALION – Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. α) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΕΔ-ΙΝ 2020.

β) Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στην Πρόταση Έργου “LIFE-IP ECODEREMO – (E)Co-Designed Bioconversion in Remote Communities” – “Οικολογικά σχεδιασμένη βιομετατροπή σε απομακρυσμένες κοινότητες” στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2014-2020.
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

10. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

11. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται