Ιερά Μητρόπολη: Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνιμού για εκμίσθωση αγροτεμαχίων

spot_img

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΙΕΡOΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ

AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ  25/07/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧIΩΝ ΤOY ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ

          Ἡ Ἐνορία Αγκώνος νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο αὐτῆς πρόκειται νά ἐκμισθώσει τά κάτωθι ἀγροτεμάχια, ἰδοκτησίας τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναού της δια πλειοδοτικού διαγωνισμού.

1) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «Κέχελι Μεγάλο» ἐκτάσεως  10953,61στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού  200,00 ευρώ.

2) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «Κέχελι Μεγάλο» ἐκτάσεως  7.590,57 στρεμμάτων. Τιμή  εκκίνησης διαγωνισμού 80 ευρώ.

3) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «Κέχελι Μικρό» ἐκτάσεως περίπου 3614,96στρέμματος. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 40 ευρώ.

4) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «Άγιος Στέφανος» ἐκτάσεως 417,70 στρέμματος. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 20 ευρώ.

5) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «Λάκκοι» ἐκτάσεως 11.973,43 στρεμμάτων. Τιμή  εκκίνησης διαγωνισμού 250 ευρώ.

6)Αγροτεμάχιο στη θέση «Πλαγιές» εκτάσεως 1.148,52 στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 20 ευρώ.

7)Αγροτεμάχιο στη θέση «Κρί Βουνί» εκτάσεως 1.004,85 στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 30 ευρώ.

8)Αγροτεμάχιο στη θέση «Λύμπες» εκτάσεως 4.977,48 στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 50 ευρώ.

9)Αγροτεμάχιο στη θέση «Αγραπιδιές» εκτάσεως 49.163,40 στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 200 ευρώ.

10) Αγροτεμάχιο στη θέση «Πόλαμα-Γερακώσταμα» εκτάσεως 9.380,93 στρεμμάτων . Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 100 ευρώ.

11)Αγροτεμάχιο στη θέση «Στρομπουλάτα» εκτάσεως 2021,77 στρεμμάτων . Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 20 ευρώ.

12) Αγροτεμάχιο στη θέση «Άγιος Δημήτριος» εκτάσεως 4.039,64 στρεμμάτων . Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 50 ευρώ.

13) Αγροτεμάχιο στη θέση «Άγιος Στέφανος» εκτάσεως 2.001,64 στρεμμάτων .Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 50 ευρώ.

14) Αγροτεμάχιο στη θέση «Αγία Μαρίνα» εκτάσεως 6.814,56 στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 140 ευρώ.

15) Αγροτεμάχιο στη θέση «Κοντονυχάτο» εκτάσεως 1.547,70 στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 30 ευρώ.

16) Αγροτεμάχιο στη θέση «Κοντονυχάτο» εκτάσεως 2.465,18 στρεμμάτων .Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 50 ευρώ.

17)Αγροτεμάχιο στη θέση «Μουθερίτη Πέτρα» εκτάσεως 2.001,51 στρεμμάτων . Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 50 ευρώ.

18)Αγροτεμάχιο στη θέση «Φακίστρες» εκτάσεως 4.005,84 στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 80 ευρώ.

19) Αγροτεμάχιο στη θέση «Φακίστρες» εκτάσεως 1.327,44 στρεμμάτων . Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 50 ευρώ.

20) Αγροτεμάχιο στη θέση «Αλεπού Πλάτανος» εκτάσεως 15.633,20 στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 230 ευρώ.

21)Αγροτεμάχιο στη θέση «Μακρυανάδες» εκτάσεως 14.744,39 στρεμμάτων . Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 300 ευρώ.

22)Αγροτεμάχιο στη θέση «Κούτσουρου- Φάσα –Πλαγιά εκτάσεως 13.631,21 στρεμμάτων . Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 200 ευρώ.

23)Αγροτεμάχιο στη θέση «Βοηθήνοι» εκτάσεως 13.313,01 στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 260 ευρώ.

24)Αγροτεμάχιο στη θέση «Βοηθήνοι» εκτάσεως 13.287,28 στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 150 ευρώ.

25)Αγροτεμάχιο στη θέση «Γονατιστή Ελιά» εκτάσεως 1.301,20 στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 20 ευρώ.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι καί οἱ ἐπιθυμούντες νά συμμετάσχουν εἰς τόν πλειοδοτικόν τοῦτον διαγωνισμόν ὀφείλουν νά γνωρίζουν τά κάτωθι:

          1) Τά ἀνωτέρω ἀγροτεμάχια θά ἐκμισθωθοῦν, εἲτε διά καλλιέργειαν, εἲτε ὡς βοσκοτόπια ἢ γιά ἂλλη χρήση, τήν ὁποίαν πρέπει ὃμως νά δηλώσει ὁ ἐκμισθωτής ἐγγράφως και με σαφήνεια  ὃταν θά καταθέσει τήν προσφοράν του.

2) Ἡ διάρκεια τῆς μίσθωσης θά εἶναι τετραετής.

3) Οἱ προσφορές τῶν ἐπιθυμούντων νά συμμετάσχουν στό διαγωνισμό πρέπει νά διατυπωθοῦν γραπτῶς καί μέ σαφήνεια ἐντός κλειστῶν φακέλλων καί νά ἀναφέρουν ρητῶς τό προτεινόμενο –  προσφερόμενο μίσθωμα τό ὁποῖο θά εἶναι ἐτήσιο.

 4) Οἱ προσφορές θά κατατίθενται στό Γραφεῖο τῆς Ἐνορίας Αγκώνος στά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου (ἰδιοχείρως) μετά τήν δημοσίευση τῆς παρούσης προκηρύξεως στις 11 Αυγούστου 2020 ἡμέραν Τρίτη  καί ὣρα 07:00 μ.μ. ἓως καί 20:00 μ.μ. καί 22 Αυγούστου 2020 ημέραν Σάββατο ἀπό ὣρα 08:00 π.μ. ἓως καί 10:00 π.μ.. Παρακαλοῦμε νά ἀναγραφεῖ στό φάκελο ἐξωτερικά καί τηλέφωνο σταθερό ἢ κινητό διά νά ὑπάρχει ἂμεση ἐπικοινωνία.

5)Θα προηγηθούν-προτιμηθούν οι προσφορές των ενοριτών της ενορίας Αγκώνος.

6) Οἱ προσφορές θά ἐλεγθοῦν καί θά ἀνοιχθοῦν ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο στίς 24/08/2020. Τό ἀποτέλεσμα θά ἀνακοινωθεί στούς ἐνδιαφερομένους ἀπό τά Μέλη τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου.

7) Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία δέν ἐκδηλωθεῖ ἐνδιαφέρον ἐτήσιας μισθώσεως εἲτε γιά ἓνα εἲτε γιά περισσότερα ἀπό τα ἀναφερόμενα πρός μίσθωση ἀγροκτήματα, τό Ἐκκλ. Συμβούλιο θά προβεῖ σέ ἀπευθείας μίσθωση τοῦ ἀγροκτήματος ἂνευ ἐπαναλήψεως διαδικασίας διαγωνισμοῦ.

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας Αγκώνος.

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

spot_img

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται