Έρανος αγάπης για την ενίσχυση του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας

spot_img

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

                                             AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ  14/12/2020

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Τ Υ Π Ο Υ

Ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος ἀνακοινώνει εἰς τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Τοπικής μας Ἐκκλησίας ὃτι ὁ ἔρανος ἀγάπης διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ ὁποῖος διενεργεῖται κατά τόν μήνα Δεκέμβριον, τήν τελευταίαν πενταετίαν περιορίσθη, λόγῳ τῆς κρίσεως, μόνον ἐντός τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Φέτος λόγῳ τῶν μέτρων διά τήν πανδημίαν τοῦ covid-19  ἀριθμ. Κ.Υ.Α. Δl α/Γ.Π.οικ.: 7836315-12-2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ 5350/ 5-12-2020), ἀλλά καί τῶν νέων μέτρων διά τίς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων ἓως καί Θεοφανείων, άπό 13 Δεκεμβρίου 2020 ἕως καί 7 Ἰανουαρίου 2021, ἀριθμ. Κ.Υ.Α. Δl α/Γ.Π.οικ.: 80189-12-12-2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ 5486/ 12-12-2020) δέν θά πραγματοποιηθεῖ ἔρανος ἀγάπης οὔτε ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Ὡς ἐκ τούτου οἱ δυνάμενοι νά ἐνισχύσουν τό Γενικό Φιλόπτωχο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, δύνανται νά προσέρχονται εἰς τά Γραφεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί νά προσφέρουν κατά δύναμιν εἰς τόν Λογιστήν κ. Νεκτάριον Βαλεντήν λαμβάνοντας τήν σχετικήν ἀπόδειξην ἢ νά καταθέτουν εἰς τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν ὑπ΄ ἀριθμ.. Λογαριασμόν IBAN GR84 0110 3150 0000 3154 9514 250 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται