Την Τετάρτη 14.07 η 19η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου με 20 θέματα

spot_img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 19η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00, σύμφωνα με την αριθ . Δ1α/ΓΠ.οικ 71342/6. 11. 20 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’4899) “ Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας” προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση της 190/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «Έγκριση Πρακτικού «Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για τη συλλογή, αποκομιδή-διαχείριση, εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων του Δήμου Αργοστολίου».
Εισήγηση : Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος .

2) Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αργοστολίου με Παράρτημα Ρομά.
Εισήγηση : Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γεώργιος Τσιλιμιδός.

3) Έγκριση της αριθ 38/21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με
τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος σωληνώσεων στηθαίου ασφαλείας (σε συνέχεια υφιστάμενου) τμήματος δημοτικής οδού στα Κομποθεκράτα.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

4) Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση- Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Κεφαλονιάς».
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

5) Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: « Αποπεράτωση Ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Βλαχάτων».
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

6) Εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου :Αντικεραυνική Προστασία στο Σχολικό Συγκρότημα Κεραμειών , Γυμνάσιο – Λύκειο Πάστρας , Γυμνάσιο – Λύκειο Σάμης & 5ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

7) Έγκριση της αριθ 03/21 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου σχετικά με Γνωμοδότηση για ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αργοστολίου.
Εισήγηση : Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γεώργιος Τσιλιμιδός

8) Έγκριση της αριθ 04/21 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου σχετικά με ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αργοστολίου.
Εισήγηση : Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γεώργιος Τσιλιμιδός

9) Επιχορήγηση του Αθλητικού και Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΜΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».
Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

10) Έγκριση της αριθ 3/21 απόφασης της Κοινότητας Σβορωνάτων σχετικά με «Ονοματοδοσία οδού Κοινότητας Σβορωνάτων Δήμου Αργοστολίου .
Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος Νικόλαος Βαλλιανάτος
.
11) Έγκριση της αριθ 4/2021 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Πόρου σχετικά με «Ονοματοδοσία οδού Κοινότητας Πόρου Δήμου Αργοστολίου.
Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος Νικόλαος Βαλλιανάτος .

12) Έγκριση της αριθ αριθμ 6/ 2020 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Περατάτων σχετικά με Ονοματοδοσία οδού Κοινότητας Περατάτων Δήμου Αργοστολίου .
Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος Νικόλαος Βαλλιανάτος .

13) Έγκριση της αριθ αριθμ 7/ 2020 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Περατάτων σχετικά με Μετονομασία οδού Κοινότητας Περατάτων Δήμου Αργοστολίου .
Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος Νικόλαος Βαλλιανάτος .

14) Έγκριση της αριθ αριθμ 2/2020 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Μουσάτων σχετικά με Ονοματοδοσία οδού Κοινότητας Μουσάτων Δήμου Αργοστολίου .
Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος Νικόλαος Βαλλιανάτος .

15) Έγκριση της αριθ 12/2020 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σπαρτιών σχετικά με Ονοματοδοσία οδού Κοινότητας Σπαρτιών Δήμου Αργοστολίου .
Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος Νικόλαος Βαλλιανάτος .
16) Έγκριση της αριθ 6/2020 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αργοστολίου σχετικά με Ονοματοδοσία οδού Κοινότητας Αργοστολίου .
Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος Νικόλαος Βαλλιανάτος .

17) Έγκριση της αριθ 13 /2020 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αργοστολίου σχετικά με Ονοματοδοσία οδού Κοινότητας Αργοστολίου. Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος Νικόλαος Βαλλιανάτος .

18) Έγκριση της αριθ 18 /2019 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αργοστολίου σχετικά με Ονοματοδοσία οδού Κοινότητας Αργοστολίου .
Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος Νικόλαος Βαλλιανάτος .

19) Ορισμός Εκπροσώπων για Συγκρότηση Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των
παραλιών της Νήσου Κεφαλληνίας ως πολυσύχναστων για το έτος 2022.
Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος Νικόλαος Βαλλιανάτος

20) Σχετικά με επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης σύμφωνα με την Προκήρυξη με (ΑΔΑ: 94ΓΣ46ΜΓΤΤ-Φ6Ν) .
Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος Νικόλαος Βαλλιανάτος .

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: « ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 8.000.000 ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται