Πρόγραμμα Κατανυτκτικών Εσπερινών σε Αργοστόλι, Ληξούρι και Σάμη

spot_img

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ  2023

   ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜∙˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
26/02/2023     6:30 μ.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣἹ. Μητροπολιτικός Ναός πόλεως ἈργοστολίουΑ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος
05/03/2023 6:30 μ.μ Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Ὀρθοδοξίας)Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός πόλεως ἈργοστολίουΒ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Φώτιος Γαβριελᾶτος
12/03/2023    6:30 μ.μ. Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου Παλαμᾶ)Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός πόλεως ἈργοστολίουΓ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος
19/03/2023 6:30 μ.μ. Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως)Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός πόλεως ἈργοστολίουΔ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος
26/03/2023 6:30 μ.μ. Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός πόλεως ἈργοστολίουΕ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἀρχιμ. π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος
02/04/2023 6:30 μ.μ. Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός πόλεως ἈργοστολίουΣΤ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος

Oἱ κατανυκτικοί Ἑσπερινοί θά γίνονται ἐν μονοεκκλησίᾳ τόσον εἰς Ἀργοστόλιον, ὃσον καί εἰς Ληξούριον καί Σάμη. Οἱ Ἐφημέριοι τῶν ἀνωτέρῳ περιοχῶν θά συμμετέχουν εἰς αὐτόν λόγῳ μονοεκκλησίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ  2023

   ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜∙˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
26/02/2023     6:30 μ.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣἹερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΑ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος
05/03/2023  6:30 μ.μ Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Ὀρθοδοξίας)Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΒ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος
12/03/2023    6:30 μ.μ. Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου Παλαμᾶ)Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΓ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος
19/03/2023 6:30 μ.μ. Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως)Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΔ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. Φώτιος Γαβριελᾶτος
26/03/2023 6:30 μ.μ. Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΕ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος
02/04/2023 6:30 μ.μ. Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΣΤ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἀρχιμ. π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

Oἱ κατανυκτικοί Ἑσπερινοί θά γίνονται ἐν μονοεκκλησίᾳ τόσον εἰς Ἀργοστόλιον, ὃσον καί εἰς Ληξούριον καί Σάμη. Οἱ Ἐφημέριοι τῶν ἀνωτέρῳ περιοχῶν θά συμμετέχουν εἰς αὐτόν λόγῳ μονοεκκλησίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ  2023

   ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜∙˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
26/02/2023     6:30 μ.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣἹερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΑ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος
05/03/2023  6:30 μ.μ Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Ὀρθοδοξίας)Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΒ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος
12/03/2023    6:30 μ.μ. Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου Παλαμᾶ)Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΓ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος
19/03/2023 6:30 μ.μ. Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως)Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΔ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. Φώτιος Γαβριελᾶτος
26/03/2023 6:30 μ.μ. Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΕ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος
02/04/2023 6:30 μ.μ. Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΣΤ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ὁμιλητής Ἀρχιμ. π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

Oἱ κατανυκτικοί Ἑσπερινοί θά γίνονται ἐν μονοεκκλησίᾳ τόσον εἰς Ἀργοστόλιον, ὃσον καί εἰς Ληξούριον καί Σάμη. Οἱ Ἐφημέριοι τῶν ἀνωτέρῳ περιοχῶν θά συμμετέχουν εἰς αὐτόν λόγῳ μονοεκκλησίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται