Ο Δήμος Αργοστολίου ενημερώνει σχετικά με την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας

spot_img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας.

             Με την υπ’ αριθμ. 47458ΕΞ2020/15.05.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έγινε καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

            Α) Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι τυγχάνουν  ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής και επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών καλούνται να υποβάλλουν στο  Δήμο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταημέρου,

2. Άδεια λειτουργία /Γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΥΕ,

3. Έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτέες από τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 2971/2001 χρήσεις,

4. Δημοτική ενημερότητα,

5. Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014 ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό «Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε (www.ktimatologio.gr) ή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται. Στα ανωτέρω θα αποτυπώνεται υπό μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού.

            Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (καταστατικό). Οι ως άνω απευθείας παραχωρήσεις θα έχουν διάρκεια μέχρι 31-12-2022.

            Β)  Επίσης κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021 δύνανται να υποβάλουν αίτηση για απευθείας παραχώρηση και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα της υποπερ.  γγ΄ της περ.  β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, τα οποία λειτουργούν νόμιμα. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα τηρηθεί η ίδια ως άνω διαδικασία και τα ίδια δικαιολογητικά ενώ η παραχώρηση θα έχει διάρκεια μέχρι τις 31-10-2021.

             Οι αιτήσεις με τα νόμιμα δικαιολογητικά  και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα παραδίδονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Α΄ Όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Κυριακάτου (τηλέφωνο 2671022933 εσ. 33) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την προστασία των πολιτών από την πανδημία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μόνο κατόπιν ραντεβού στο παραπάνω τηλέφωνο.

Σε περίπτωση που μέχρι την  09.04.2021 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση.

Τέλος επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων της ήδη εκδοθείσας ΚΥΑ και των διατάξεων του Ν. 4787/2021.

                                                                                     Ο Δήμαρχος

                                                                              Θεόφιλος Μιχαλάτος

      ΑΙ Τ Η Σ Η                      Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ______________ _______________________________________ _______________________________________ Διεύθυνση κατοικίας _____________________ _______________________________________ Είδος επιχείρησης  _______________________ ______________________________________ Τηλέφωνο  σταθερό ______________________ Τηλέφωνο κινητό      ______________________   Αργοστόλι        _____/____/2021   ΘΕΜΑ: απευθείας παραχώρηση χρήσης               αιγιαλού.                          ΠΡΟΣ Δήμο Αργοστολίου   Σας προσκομίζω τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Φoρολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταημέρου. 2. Άδεια λειτουργίας/Γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΥΕ. 3.Έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτέες από τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 2971/2001 χρήσεις. 4. Δημοτική ενημερότητα. 5.Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη  του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014 ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό «Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε (www.ktimatologio.gr) ή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται  και παρακαλώ να εξετάσετε το αίτημα μου για παραχώρηση τμήματος αιγιαλού έμπροσθεν της όμορης ιδιοκτησίας μου για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών.                                

Ο/Η  αιτ_________  

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται