Στις 23/03 η 9η έκτακτη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με 16 θέματα

spot_img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 167 – 169 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ., με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κεφαλληνιακό ΄Ιδρυμα Ερευνών (ΚΙΕ).

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση δομής και λειτουργίας FORUM των Νέων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1-1/2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση 1ης Τροποποιητικής  Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ ΠΙΝ-Π.Ε. Κεφαλληνίας & Δήμου Αργοστολίου με τίτλο: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Π.Δ. 242/1996.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον αποχαρακτηρισμό από επαρχιακό, τμήματος της υπ’ αριθμ. 3 επαρχιακής οδού και χαρακτηρισμό ως επαρχιακού ετέρου τμήματος (παράκαμψη του προς αποχαρακτηρισμού παλαιού επαρχιακού τμήματος) της υπ’ αριθμ. 3 επαρχιακής οδού, εκτός ορίων οικισμού Λακήθρας.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση επιμέρους σταδίου «Τοπογραφική αποτύπωση & κτηματογράφηση» της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», Π/Υ 369.360,39 Ευρώ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 922 Κ.Ε. 2020ΜΠ92200012.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 6ο: Εισήγηση για την έγκριση επιμέρους σταδίων: «Γεωλογική Μελέτη», “Υδρολογική Μελέτη» (3α), «Υδραυλικός Έλεγχος ανομοιόμορφης ροής – Πρόταση Οριοθέτησης» (3β) και «Προμελέτη διευθέτησης ρέματος» (3γ)  της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ».

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 7ο: Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον αποχαρακτηρισμό από επαρχιακό, τμήματος της υπ’ αριθμ. 1 επαρχιακής οδού και χαρακτηρισμό ως επαρχιακού ετέρου τμήματος (παράκαμψη του προς αποχαρακτηρισμού παλαιού επαρχιακού τμήματος) της υπ’ αριθμ. 1 επαρχιακής οδού, εκτός ορίων οικισμού Περατάτων.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 8ο : Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας και της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την εκπόνηση της μελέτης για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου της Ι.Μ. ΑΓΡΙΛΙΩΝ.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 9ο: Εξουσιοδότηση Διευθύνσεων Τεχνικών ΄Εργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την έγκριση των δημόσιων συμβάσεων μελετών του Ν. 4412/16 που υλοποιούν, σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 163, περίπτωση ιστ΄, του Ν. 3852/10.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Υποδομών & Τεχνικών ΄Εργων, κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

ΘΕΜΑ 10ο:«Αποδοχή των όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  “Ανάπλαση και Ανάδειξη τουριστικής ζώνης από την θέση “Τσάκι” έως την Μεσογγή επί της Επαρχιακής οδού Κέρκυρας -Λευκίμμη”».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Τεχνικών Έργων κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή των όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Αργοστολίου, του Δήμου Ιθάκης, του Δήμου Ληξουρίου και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Τεχνικών Έργων κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση απασχόλησης στην Π.Ε. Ζακύνθου κατά 12 μήνες, εννέα (9) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, βάσει της 1ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ».

Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αικατερίνη Μοθωναίου.

ΘΕΜΑ 13ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

ΘΕΜΑ 14ο: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 15ο: Επιστρεπτέα Προκαταβολή – δυνατότητα επανόρθωσης λαθών μη διατήρησης του προβλεπόμενου μέσου όρου απασχόλησης.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 16ο: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάπτυξη και εγκατάσταση «Συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων ποταμών».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Νικόλαος Μουζακίτης  

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται