Κύπρος: Δεκαπλασιασμός ποινών για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ζώα

spot_img

Στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση προωθήθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Γεωργίας που διαλαμβάνει ενδυνάμωση του πλαισίου προστασίας των ζώων και ταυτόχρονα εισάγει πολύ υψηλότερες χρηματικές ποινές για τους παραβάτες από αυτές που προνοούνται στον υφιστάμενο νόμο.

Κυριότερες από τις πρόνοιες είναι η ενίσχυση των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας των Ζώων, η απαγόρευση της μόνιμης πρόσδεσης σκύλου με λουρί ή άλλο τρόπο εκτός συγκεκριμένων ή ειδικών περιπτώσεων, η απαγόρευση κράτησης, απομόνωσης ή περιορισμού σκύλων και γάτων σε ταράτσες, μπαλκόνια ή βεράντες, καθώς και η απαγόρευση κράτησης θαλάσσιων θηλαστικών σε συνθήκες αιχμαλωσίας λόγω της αυξημένης νοημοσύνης τους που καθιστά δύσκολη εάν όχι αδύνατη την ευημερία τους σε τεχνητές συνθήκες.

Την ίδια στιγμή προτείνεται δεκαπλασιασμός των ποινών για τους ιδιοκτήτες ζώων που θα παρανομούν και συγκεκριμένα:

 • Σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, η χρηματική ποινή που μπορεί να επιβάλει το δικαστήριο αυξάνεται από 1.000 λίρες σε 10.000 ευρώ
 • Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, η χρηματική ποινή αυξάνεται από 2.000 λίρες σε 20.000 ευρώ και
 • Σε περίπτωση καταδίκης για παρεμπόδιση του έργου ή παρακοής στις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή των αστυνομικών Αρχών, η χρηματική ποινή αυξάνεται από 500 λίρες σε 5.000 ευρώ.

Καταρχήν στο τροποποιητικό νομοσχέδιο ορίζεται ότι «αδέσποτο» σημαίνει το ζώο που στερείται ιδιοκτήτη και βρίσκεται εκτός των υποστατικών του προσώπου αυτού, ενώ «δεσποζόμενο» ορίζεται το ζώο το οποίο έχει ιδιοκτήτη και βρίσκεται είτε εντός του υποστατικού του προσώπου αυτού, είτε υπό την άμεση επίβλεψη και έλεγχό του.

Νοείται ότι η απελευθέρωση άγριων ζώων για σκοπούς επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον, ανασύστασης άγριων πληθυσμών ή εμπλουτισμού των θηραμάτων δεν εμπίπτει στην απαγόρευση, νοουμένου ότι η επιβίωση των ζώων αυτών δεν εξαρτάται από την ανθρώπινη φροντίδα.

Αναφορικά με τις απαγορεύσεις που τίθενται, αυτές έχουν ως εξής:

 • Απαγορεύεται η πρόσδεση σκύλου ή γάτας με λουρί, εκτός από τις περιπτώσεις προσωρινής πρόσδεσης σε δημόσιο χώρο ή κατά τη διάρκεια περιπάτου
 • απαγορεύεται η πρόσδεση ζώου άλλου είδους από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός εάν το ζώο διατηρείται σε κατάλληλο για τις φυσιολογικές του ανάγκες χώρο και η ελευθερία κίνησης που χρειάζεται δεν παρεμποδίζεται, ούτε εκτίθεται σε κίνδυνο στραγγαλισμού
 • Απαγορεύεται η διατήρηση ή απομόνωση ή περιορισμός σκύλου ή γάτας σε ταράτσα, μπαλκόνι ή βεράντα
 • Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση παγίδων ή άλλων μέσων για σύλληψη αδέσποτων ζώων, εκτός εάν αυτό γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή φορέα ή πρόσωπο.

Νοείται ότι οι παγίδες και τα άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη σύλληψη αδέσποτων ζώων είναι τέτοιας φύσης και κατασκευής που δεν προκαλούν τραυματισμό ή φυσικό πόνο στα ζώα που συλλαμβάνονται ή έρχονται σε επαφή με αυτά.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ελέγχου, το νομοσχέδιο διαλαμβάνει ότι σε κάθε επαρχία ιδρύεται μία Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων, οι εξουσίες των οποίων εκτείνονται εντός των διοικητικών τους ορίων. Κάθε επιτροπή έχει τις ακόλουθες εξουσίες-

 • Εισηγείται στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή τη λήψη  νομοθετικών, διοικητικών και άλλων μέτρων με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του παρόντος νόμου
 • Διεξάγει έρευνες και συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες κατά την κρίση της θεωρούνται απαραίτητες για τη διασφάλιση και βελτίωση της προστασίας και ευημερίας των ζώων
 • Βοηθά την αρμόδια αρχή, τις αστυνομικές αρχές και άλλους αρμόδιους φορείς στην αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών και διαταγμάτων και
 • Υλοποιεί δράσεις που της ανατίθενται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή

Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος για τη φύλαξη ζώου παραλείπει να συμμορφωθεί και να εφαρμόσει τα μέτρα που θέτει η Επαρχιακή Επιτροπή, αυτή ετοιμάζει σχετική έκθεση για την κατάσταση και τα μέτρα που εισηγήθηκε και την αποστέλλει στις αστυνομικές αρχές, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή.

Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή διορίζεται από τον υπουργό και απαρτίζεται από τον επαρχιακό κτηνιατρικό λειτουργό, έναν κτηνίατρο του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου, έναν εκπρόσωπο της Αστυνομίας, έναν ιδιώτη κτηνίατρο, δύο εκπροσώπους συνδέσμων κτηνοτρόφων, δύο εκπροσώπους των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και τρεις εκπροσώπους εγγεγραμμένων οργανώσεων προστασίας ζώων.

Η θητεία των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής είναι τριετής με δικαίωμα επαναδιορισμού, ενώ τις υπηρεσίες τους θα τις παρέχουν αμισθί.

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται