Τη Δευτέρα 08.11 η 27η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου με 24 θέματα

spot_img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στην υπ΄ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ. οικ. 52666/27-08-2021 ΦΕΚ Β 3958 ) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως προσέλθετε στην 27η (Μεικτή) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Θεάτρου « ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 λαμβανομένου υπόψη τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530 ( ΑΔΑ : ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6Ι2Ε) 13/09/21 και την αριθ 642 / 69471 24/09/21 με (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση της 371/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με
« 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του Δήμου Αργοστολίου
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

2) Έγκριση Απολογισμών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ( ΚΑΔ ) Σπυρίδωνος Κακούρη
Εισήγηση :Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3) Έγκριση Χρηματικής Ενίσχυσης Β/ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής .
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός .

4) Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες που
αντιμετωπίζουν έκτακτα γεγονότα
Εισήγηση : Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας .

5) Εισήγηση για κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη.
Εισήγηση : Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας .

6) Σχετικά με ανανέωση μισθωτηρίου Κέντρου Κοινότητας
Εισήγηση : Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας .

7) Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου :«Δημοτική Οδοποιία Δήμου Αργοστολίου ».
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

8) Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εργασίες Ανακαίνισης Κτιρίου ΕΠΑΛ Αργοστολίου » αναδόχου «Γεωγνώμων Ο.Ε.».
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

9) Παρεμβάσεις για την διευκόλυνση πρόσβασης και την ασφάλιση των μαθητών στα σχολεία της Οδού Χαροκόπου .
Εισήγηση : Επικεφαλής της παράταξης « Κεφαλονιά Νησί για Όλους» δημοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος Παντελειός .

10) Εισήγηση για 3η παράταση εργασιών του έργου « Αντικατάσταση
Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος

11) Έγκριση της αριθ 106/21 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την Καθαίρεση τμήματος στηθαίου στην περιφερειακή οδό Αργοστολίου έμπροσθεν φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γεώργιου Καλαφάτη του Ελευθερίου (Ο.Τ.304 τεμ. 08β) για τη δυνατότητα εισόδου – εξόδου.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

12) Έγκριση της αριθ 107/21 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τα «Σημεία τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων για τα κολυμβητικά ύδατα»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

13) Έγκριση της αριθ 108/21 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με « Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Νικολάου Καρβούνη στο Αργοστόλι.»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

14) Έγκριση της αριθ 109/21 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με « Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Σιτεμπόρων στο Αργοστόλι.»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

15) Έγκριση της αριθ 110/21 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με «Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Σωτήρος στο Αργοστόλι.»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

16) Έγκριση της αριθ 112/21 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Αργοστολίου, στα πλαίσια του έργου ;«Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Αργοστολίου».
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

17) Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους , κατ εφαρμογή του άρθρου
151-παρ.1 Ν.4412/2016, του έργου : «Αποκατάσταση Δημοτικής Οδού
Τ.Κ. Αγκώνα Δ.Ε. Αργοστολίου προς παραλία Αγ. Κυριακής ».
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

18) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου :
«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός Π. Βαλλιάνου »,
Αναδόχου Εταιρίας “VASARTIS S.A.”

19) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου :
Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε Ελειού –Πρόννων .
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

20) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε, 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και Παράταση Προθεσμίας του
Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΡΑΣΣΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος

21) Σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση του ΣΒΑΚ
(Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας).
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος

22) Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών Δήμου Αργοστολίου σύμφωνα με το
άρθρο 3 Νόμου4772/21 .
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος

23) Σχετικά με Ίδρυση & Λειτουργία FORUM για την Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη των Προστατευομένων Περιοχών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης .
Εισήγηση : Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

24) Πρόταση για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Αργοστολίου .
Εισήγηση : Επικεφαλής της παράταξης « Κεφαλονιά Νησί για Όλους»
δημοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος Παντελειός .

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ των δημοτικών συμβούλων Ιωάννη Λυκούδη και Διονύση Πολλάτου

Θέμα : Παραχώρηση στον Δήμο του παλαιού παιδικού Νοσοκομείου Αργοστολίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται