Στις 17.05 τελικά η συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

spot_img

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Έχοντας υπόψη το άρθρο 178 του ν.3852/2010, όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει, και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ. (επανάληψη της από 14-5-2021  συνεδρίασης η οποία ματαιώθηκε λόγω μη ύπαρξης νόμιμης απαρτίας) με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Άρθρο 43 Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α’/09-08-2016).

Εισηγητής : Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού.

*Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Έχοντας υπόψη το άρθρο 178 του ν.3852/2010, όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει, και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ. (επανάληψη της από 14-5-2021  συνεδρίασης η οποία ματαιώθηκε λόγω μη ύπαρξης νόμιμης απαρτίας) με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Θέμα: Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Άρθρο 43 Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α’/09-08-2016).

Εισηγητής: Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού  Σχεδιασμού κ. Τρύφωνας  Δημήτριος.

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται