Το Σαββατοκύριακο οι 2 συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

spot_img

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(23ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ )

   Έχοντας υπόψη το άρθρο 167 του ν.3852/2010, όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει,   σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:  Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η  : Προβληματική κατάσταση στο λιμάνι Ζακύνθου.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η  : Ο έπαρχος Ιθάκης κ. Λιβιτσάνης, οι νταβατζήδες και η έγκριση της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Η κ.Κράτσα- Τσαγκαροπούλου « ξέχασε» την μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της World Travel Market του Λονδίνου.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Π.Ι.Ν. για την Οδική Ασφάλεια στην Κέρκυρα

και ποια τα μέτρα υλοποίησής του;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Σχετικά με την αποκατάσταση λειτουργίας της γέφυρας στο Χειμωνικό Κεφαλονιάς.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Ενημέρωση για τη διαχείριση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π.Ι.Ν.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 9ης , 9ης συνεχιζόμενης, 10ης , 10ης ( 1η συνεχιζόμενη),10ης (2η  συνεχιζόμενη), 11ης  και 12ης  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: 13η Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: 17η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020 της ΠΙΝ.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου                               Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση   της υπ΄αριθμ. 161-17/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί Ορισμού  και νομιμοποίηση εκπροσώπων τραπεζικών λογαριασμών και τον ορισμό και νομιμοποίηση νέων εκπροσώπων των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ης έκδοσης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης Έκδοσης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 7ο: Ίδρυση Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στις περιοχές Αστακός – Μύτικας, Μαραθάκι και Καλάμου – Καστού Περιφερειακής Eνότητας Λευκάδας.

Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα

Μπαλού.

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του έργου : «Επέκταση  ξενοδοχειακής  μονάδας «ΤΗΕ  OLIVAR  SUITES “, κατηγορίας  5*, συνολικής  δυναμικότητας 301 κλινών,  σε  γήπεδο συνολικού  εμβαδού 26.454,45 τ.μ. στη θέση  Μεσογγή, Δ.Ε Μελιτειέων Π.Ε Κέρκυρας, Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων, με  φορέα  διαχείρισης  της  εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Α.Ε ».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και        Χωροταξίας κ. Σπυρίδων  Ιωάννου .

ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση για Περιβαλλοντικούς όρους  του έργου/δραστηριότητα : «Υφιστάμενο Ξενοδοχειακό   συγκρότημα 3* αστέρων με το διακριτικό τίτλο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – HOTEL SAINT NIKOLAS, δυναμικότητας  135κλινών, σε  οικόπεδο εμβαδού 21.557,32 τμ , στη θέση  «ΚΑΝΤΙ» Γουβιών, Δ. Κέρκυρας, ιδιοκτησίας  της  εταιρείας ΜΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΟΥΡ/ΚΗ Α.Ε.».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και        Χωροταξίας κ. Σπυρίδων  Ιωάννου .

ΘΕΜΑ 10ο: Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αποχέτευση Κάτω Κορακιάνας Άγιου Μάρκου, Δ.Ε. Φαιάκων Δ. Κέρκυρας».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και        Χωροταξίας κ. Σπυρίδων  Ιωάννου .

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου  

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

Νικόλαος Μουζακίτης  


24Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Έχοντας υπόψη τα άρθρα αρ.167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4172/2013, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020)σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Κυριακή  20 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:  Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2021 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2021 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΕισηγήτριαΗ  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

                    Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Προϋπολογισμού της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021.

Εισηγήτρια: Η  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

                      Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου  

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

Νικόλαος Μουζακίτης 

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

spot_img

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται