Επίδομα 2.400 ευρώ με δύο δικαιολογητικά και μία αίτηση – Οι δικαιούχοι

spot_img

Το εν λόγω επίδομα, ύψους 200 ευρώ τον μήνα, πληρώνεται για 12 μήνες σε περιορισμένο αριθμό δικαιούχων – Πού θα κάνετε την αίτηση, τι πρέπει να ξέρετε.

Πέρα από τη διπλή επιταγή ακρίβειας που θα δοθεί φέτος τα Χριστούγεννα σε πολλούς δικαιούχους, υπάρχει και ένα ακόμα – μάλλον άγνωστο – επίδομα που απευθύνεται σε συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, έχει εισοδηματικά κριτήρια και πληρώνεται κάθε μήνα, επί 12 μήνες από τη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) – πρώην ΟΑΕΔ, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό.

Το συγκεκριμένο επίδομα 200 ευρώ/μήνα συμπληρώνει την επιταγή ακρίβειας 250 ευρώ που θα μπει πριν τα Χριστούγεννα και δεν «κόβει» το επίδομα ανεργίας.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει και ένα έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ, το οποίο, ωστόσο, μπορούν να πάρουν οι άνεργοι σαν voucher κατάρτισης, παρακολουθώντας μαθήματα.

Σε ό,τι αφορά τώρα το «άγνωστο» επίδομα 2.400 ευρώ, η διαδικασία είναι πολύ απλή, ωστόσο, το επίδομα δεν απευθύνεται σε όλους τους άνεργους. Πέρα από την αίτηση που συμπληρώνεται με διάφορους τρόπους, απαιτούνται ακόμα δύο μόλις δικαιολογητικά, αλλά και κάποια βασικά στοιχεία που έχει κάθε δικαιούχος στη διάθεσή του.

Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο επίδομα είναι αποκλειστικά για 12 μήνες, δεν είναι εφάπαξ – μπαίνουν 200 ευρώ κάθε μήνα για 12 μήνες, δηλαδή συνολικά 2.400 ευρώ – και δεν μπορεί να παραταθεί.

Επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι είναι δικαιούχοι

Το επίδομα αφορά μακροχρόνια άνεργους από 20 έως 66 ετών, των οποίων έχει λήξει η τακτική επιδότηση και δεν πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ενώ προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος).

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το επίδομα 200 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

 • Aυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους:
 • Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services
 • Μέσω των ΚΕΠ

Τα δικαιολογητικά

Τα δύο δικαιολογητικά που πρέπει να «τρέξετε» είναι τα εξής δύο:

 • Αίτηση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης φορολογικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.

Θα χρειαστείτε επίσης μία υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (μπορείτε να τη βγάλετε εύκολα μέσω gov.gr) η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:

 • ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ.
 • ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.
 • ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.
 • ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει.
 • ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.
 • ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.

Τέλος, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν:

 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
 • Ποιοι μακροχρόνια άνεργοι παίρνουν επιταγή ακρίβεια
 • Εκατό χιλιάδες μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως 24 μήνες είναι δικαιούχοι του νέου έκτακτου επιδόματος.

Ωστόσο, πρέπει να πληρούν και τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να μην είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
 • Να έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ
 • Να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 16.800 ευρώ
ΠΗΓΗneolaia.gr

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται