ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση βουλευτών για τις διοικητικές παραβάσεις του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων

spot_img

Νέα ερώτηση για τις διοικητικές παραβάσεις του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων με αδόκιμες και παράτυπες διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, κατέθεσαν επτά  βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης και τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου και συνυπογραφή του βουλευτή Κέρκυρας και Αν.Τομεάρχη Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρου Αυλωνίτη.
Οι βουλευτές τονίζουν πως ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, με αρνητικές εις βάρος του αποφάσεις εξέτασης προσφυγών -της Επιτροπής αρ. 152-, συνεχίζει να λαμβάνει παράτυπες αποφάσεις, να αναθέτει απευθείας έργα δίχως πρότερη δημοσίευση και να δημιουργεί τετελεσμένα, ενώ τα αρμόδια Υπουργεία που οφείλουν να τον ελέγχουν και να ελέγχουν τη σύννομη διαχείριση δημόσιων πόρων, αδρανούν.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης : 

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Εσωτερικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Με διοικητικές παραβάσεις ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων συνεχίζει τις αδόκιμες και παράτυπες διαδικασίες απευθείας αναθέσεων έργων».

Με αφορμή την υπ΄ αριθμ. 429/2021 (13-09-2021) Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της νομιμότητας σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με ανάθεση που απορρίπτει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε εκ μέρους του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, υποβάλλουμε για 4η φορά Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς.

Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και των συνεπειών που προέκυψαν από την έντονη βροχόπτωση στις 17-09-2020, η περιοχή της ΠΕ Ζακύνθου είναι κηρυγμένη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι την 17-03-2022, καθώς οι συνέπειες της τότε έντονης βροχόπτωσης δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί (Απ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 6895/18/09-2020, 1845/12-03-2021, 8303/14-09-2021).

Το σχέδιο της εξεταζόμενης σύμβασης αφορά σε έργο με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών της Μονάδας ΔιαχείρισηςΣτερεών Αποβλήτων Ζακύνθου από τον κυκλώνα Ιανό», με προϋπολογισμό εργασιών 1.720.000€. Το εν λόγω ποσό είχε εγκριθεί προς την Π.Ι.Ν. και προβλεπόταν να καλύψει την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Π.Ι.Ν. Ωστόσο, η Π.Ι.Ν. στις 21-07-2021 με Προγραμματική Σύμβαση μετέφερε την αρμοδιότητα στον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο της αποκατάστασης.

Εντύπωση όμως, προκαλεί το γεγονός ότι ο ΦΟ.Δ.Σ.Α.-δίχως να έχει προηγηθεί η υπογραφή  της Προγραμματικής Σύμβασης με την Π.Ι.Ν.- είχε ήδη προχωρήσει από τις 06-07-2021 στην Απόφαση για ανάθεση Σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016. Μάλιστα, στην προαναφερόμενη απόφασή τους, αναφέρουν ότι είχαν ήδη συνάψει Προγραμματική Σύμβαση, πράγμα που δεν ίσχυε τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπως αποδεικνύεται από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Επιπρόσθετα, διαπιστώνουμε από την υπ’ αριθ. 429/2021 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η απορριφθείσα απευθείας ανάθεση αφορά στην ίδια εργολαβική εταιρεία προς την οποία τους περασμένους μήνες έγιναν άλλες δύο παρόμοιες αναθέσεις δίχως προηγούμενη δημοσίευση. Ενδεικτικά, παρουσιάζουμε σχετικές ενέργειες τους που έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημιουργούν ερωτήματα, καθώς έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις (Απ. 4/22-04-2021 και 5/22-04-2021 της Επιτροπής αρ. 152) που αμφισβητούν τη νομιμότητα της συγκρότησης του εν λόγω Φορέα:

●       Απ. 59/06-07-2021 και 93/23-09-2021 (AΔΑ:6ΦΟΒ46ΜΜΜ7-ΗΛΕ, Ω14Κ46ΜΜΜ7-44Ω): Απευθείας ανάθεση έργου «Αποκατάσταση καταστροφών από τον κυκλώνα ΙΑΝΟ στη Μονάδα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεφαλλονιάς», ΠΥ 186.372€, στην εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»

●       Απ. 62/06-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΣ7Φ46ΜΜΜ7-ΖΟΛ): Απευθείας ανάθεση έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Απορριμμάτων Κεφαλλονιάς», ΠΥ 310.000€, στην εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.».

Οι τρεις παραπάνω περιπτώσεις ανατέθηκαν απευθείας στον συγκεκριμένο εργολάβο, δίχως να έχει προηγηθεί σχετική δημοσίευση, με το σκεπτικό ότι είτε οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να εκτελεστούν αποκλειστικά από τον ίδιο ή ότι εάν εισέρχονταν στους χώρους τα οχήματα άλλου εργολάβου τότε υπήρχε κίνδυνος ατυχημάτων ή ακόμη ότι μια σύμβαση με άλλον οικονομικό φορέα θα δημιουργούσε δυσκολίες στην επισπεύδουσα υπηρεσία. Μόνη εξαίρεση των παράτυπων διαδικασιών αποτελεί η υπ’ αριθ. 391/01-09-2020 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με την εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» κατόπιν ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού που είχε διενεργηθεί από την Ε.Δ.Α.Κ.Ι. ΑΕ-ΟΤΑ, η οποία αποτελούσε το νόμιμα συστημένο ΦΟΔΣΑ μέχρι την έκδοση του ν. 4685/2020.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την διάταξη του αρ. 32 του Ν.4412/2016, επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών εκτός εάν, εκτός των άλλων για τεχνικούς λόγους, όπως η κατοχή αποκλειστικών τεχνικών μέσων, γνώσεων ή μεθόδων η σύμβαση δύναται να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα και να αποδεικνύεται ότι είναι η μοναδική επιχείρηση που μπορεί να προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες. Η απόφαση δε, για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, επιβάλλεται από τη φύση της να είναι πλήρως και επαρκώς δικαιολογημένη.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται με την απορριπτική απόφαση του αρμόδιου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο τονίζει ότι δεν υφίσταται πλήρης και σαφής αιτιολογία ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της διάταξης αυτής. Μάλιστα, σύμφωνα με το Κλιμάκιο, το Δ.Σ. του Φορέα προσπάθησε εκ των υστέρων –αφού ξεκίνησε η διαπραγμάτευση- να τεκμηριώσει την αποκλειστικότητα του συγκεκριμένου εργολάβου, πράγμα που δεν έγινε αποδεκτό καθώς ούτε και οι μετέπειτα εξηγήσεις κρίθηκαν επαρκείς. Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι κατά παράβαση του αρ. 2 του Ν.4013/2011 δεν ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να προχωρήσει ο Φορέας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Πέραν των προαναφερομένων παρατυπιών, ο ΦΟΔΣΑ δεν αναφέρει στο Πρακτικό Διενέργειας της διαπραγμάτευσης τα δικαιολογητικά που καθιστούσαν τον οικονομικό φορέα, ως μειοδότη, αλλά και δεν φρόντισε ώστε να υποβληθούν στο Κλιμάκιο που ασκούσε τον έλεγχο νομιμότητας. Ενδιαφέρον έχει ότι , στο από 05-10-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 695Ι46ΜΜΜ7-9Κ8) με το οποίο επανυποβάλλεται η τεκμηρίωση προς το Ελ. Συνέδριο, τα δικαιολογητικά δεν μνημονεύονται για ακόμη μια φορά και το Δ.Σ. επικαλείται τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Ιανό» ως λόγους ανωτέρας βίας!

Επειδή στη λειτουργία των φορέων των ΟΤΑ είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων του θεσμικού πλαισίου, της διαφάνειας και της αναλογικότητας

Επειδή οι πόροι των ΟΤΑ και των φορέων αυτών πρέπει να αξιοποιούνται και να χρησιμοποιούνται προς όφελος των φορέων της αυτοδιοίκησης και των δημοτών και όχι να σπαταλιούνται σε αδιαφανείς διαδικασίες.

Επειδή με διοικητικές πράξεις ήδη, αμφισβητείται πλέον η νομιμότητα συγκρότησης και λειτουργίας του Φορέα

Επειδή πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά παραβιάσεων του θεσμικού πλαισίου περί συμβάσεων στη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων που δημιουργούν θέματα αδιαφανούς διαχείρισης δημόσιων πόρων

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.     Με δεδομένα τα διοικητικά ελλείμματα του Δ.Σ. του Φορέα, θα αναγνωρίσουν οι αρμόδιοι Υπουργοί τις συνέπειες των κατά την Επιτροπή αρ.152, παράτυπων αποφάσεων που αυτό λαμβάνει;

2.     Σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ενέργειες και σε ποιες, ώστε ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων να συμμορφωθεί και να λειτουργεί εντός νομιμότητας;

3.     Πώς εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον σε αυτή την περίπτωση;

Οι ερωτώντες βουλευτές 


Φάμελλος Σωκράτης


Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος


Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)


Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)


Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης


Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται