Άρθρο 50: Ισότιμα τα πτυχία κολλεγίων – Η επόμενη μέρα φέρνει πλήθος προβλημάτων

15 ιδέες για έξυπνα δώρα τεχνολογίας για κάθε ηλικία που θα ενθουσιάσουν – Θα τα βρείτε και στο Αργοστόλι

spot_img

Η ρύθμιση δημιουργεί νομικό προηγούμενο για προσλήψεις και σε άλλους κλάδους (πχ μηχανικοί) και εύφορο έδαφος για ασάφειες

H επόμενη μέρα της ψήφισης του άρθρου 50, που παρέχει τη δυνατότητα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση των αποφοίτων κολεγίων φέρνει πλήθος προβληματισμών, το αίσθημα αδικίας για τους νέους, που μόχθησαν προκειμένου να εισαχθούν στα δημόσια ΑΕΙ και ευφορία στους ιδιοκτήτες κολεγίων οι οποίοι φυσικά προσδοκούν σε σημαντική αύξηση των πελατών τους.

Πλέον έχουμε ένα «δεδικασμένο» , το οποίο αποδίδει καθεστώς ισοτιμίας των πτυχίων των κολεγίων και μάλιστα με διαδικασίες fast-track με κυρίαρχους του «παιχνιδιού» τους ιδιοκτήτες. Όπως μάλιστα λένε οι γνωρίζοντες πέρα από το κοινωνικό τετελεσμένο, η ρύθμιση δημιουργεί νομικό προηγούμενο για προσλήψεις και σε άλλους κλάδους (πχ μηχανικοί) και εύφορο έδαφος για ασάφειες που θα οδηγήσουν σε άνθιση νομικών προσφυγών, κλείνοντας έτσι και το μάτι σε δικηγορικά γραφεία, που εξειδικεύονται σε σχετικά θέματα.

Μπορεί η ρύθμιση να ψηφίστηκε από τη βουλή-εν μέσω καταιγιστικών αντιδράσεων- αλλά τα προβλήματα τώρα θα αρχίσουν να αναδεικνύονται και στην πράξη . Ήδη το ΤΕΕ έχει ξεκαθαρίσει τη στάση του, υπερτονίζοντας ότι θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της Παιδείας και Νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης, να καταργηθεί στην πράξη.

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

Το κορυφαίο όργανο των μηχανικών είχε ζητήσει (μαζί με δεκάδες ακόμη φορείς) την απόσυρση της ρύθμισης καθώς θεωρεί ότι με αυτή  αυτό αίρεται στην πράξη το άρθρο 16 του Συντάγματος για την υπεράσπιση της Δημόσιας Παιδείας και ότι είναι επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για την Δημόσια Παιδεία.

Οι μηχανικοί (και όχι μόνο) τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων και ότι η εξίσωση των αποφοίτων  είναι κατάφωρη αδικία για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς. Και οι μηχανικοί βέβαια έχουν πολλούς λόγους να το λένε αυτό καθώς απαξιώνονται τα πτυχία των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.

Ο νόμος -πλέον- που εξισώνει τα πτυχία θα προκαλέσει πολλά προβλήματα και πιθανά πολλές προσφυγές στη δικαιοσύνη ,ζητήματα τα οποία σιγά-σιγά θα αρχίσουν να εμφανίζονται .

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Σήμερα το Πρυτανικό Συμβούλιο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Πρύτανης Καθηγητής Σπυρίδων Κίντζιος, εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι :Τα κολλέγια, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν μετεξέλιξη των ΙΕΚ, παρέχουν τίτλους σπουδών ανεξέλεγκτης ποιότητας, αφού και η λειτουργία τους δεν διέπεται από κανένα θεσμικό πλαίσιο.Η ποιότητα των σπουδών που προσφέρουν δεν αξιολογείται ούτε φυσικά πιστοποιείται, πολλώ δε μάλλον το εκπαιδευτικό προσωπικό τους, που στη συντριπτική πλειονότητα του δεν πληροί στο ελάχιστο τις προϋποθέσεις των Δημοσίων Πανεπιστήμιων.Οι απόφοιτοι τους  δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα, ούτε φυσικά τα εχέγγυα να αναλάβουν την ευθύνη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των μαθητών, η κατάργηση δε της παιδαγωγικής επάρκειας θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τα αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής. Η επαγγελματική εξίσωση των αποφοίτων των κολλεγίων με τους αποφοίτους της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης υποβαθμίζει περαιτέρω τη δημόσια εκπαίδευση και οξύνει το πρόβλημα της ανεργίας των αποφοίτων των ΑΕΙ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θεωρεί ότι τα γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου του 21ου αιώνα, στηρίζονται στη διεθνή έρευνα, στην εμπειρία ή και στις συστάσεις διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η UNESCO κ.ά. Ωστόσο, με βάση το άρθρο 50, φαίνεται ότι οι απόφοιτοι  των κολεγίων θα θεωρούνται αυτομάτως ισότιμοι με τους αποφοίτους των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ συμφωνεί με την αρχή της κοινής ευρωπαϊκής δράσης, όπως αυτή ορίζεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό, κρίνει, όμως, ότι η κοινοτική οδηγία, με βάση την εθνική πρακτική και το ελληνικό δίκαιο, δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικές δικλίδες, όπου αυτές χρειάζονται, έτσι ώστε να διασφαλίζονται αφενός η ακαδημαϊκή ισοτιμία και αντιστοιχία και αφετέρου τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ΑΕΙ.

Τα μέλη της Συγκλήτου του ΑΠΘ, ως ακαδημαϊκό και ερευνητικό εκπαιδευτικό προσωπικό του ΑΠΘ, επιθυμούν να συνεισφέρουν στην ουσιαστική βελτίωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και για τον λόγο αυτό προτείνουν:

Α.  Τα κολέγια που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός του  ελέγχου που τυγχάνουν από την αρχή αξιολόγησης της χώρας προέλευσης, να αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια και από την ίδια ανεξάρτητη αρχή που αξιολογεί όλα τα ελληνικά ΑΕΙ και πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών τους.

Β. Οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων των κολεγίων αυτών να ελέγχονται για την ακαδημαϊκή ισοτιμία και αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ.

Γ. Η επαγγελματική ισοτιμία και ισοδυναμία να ελέγχονται αυστηρότερα από το ΣΑΕΠ.

Δ. Ειδικά για τους αποφοίτους των ‘‘καθηγητικών’’ και παιδαγωγικών σχολών, το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) να αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαδικασίες διορισμού που προβλέπονται από την ελληνική πολιτεία. Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι των δημόσιων ΑΕΙ αποκτούν το ΠΠΔΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Σύγκλητος του ΑΠΘ ζητά  από το ΥΠΑΙΘ να λάβει υπόψιν του τις θέσεις και τις προτάσεις της, έτσι ώστε να υπάρξει ισότιμη αντιμετώπιση των αποφοίτων.

ΠΗΓΗethnos.gr

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

spot_img

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img