Λιμεναρχείο: Αναγγελία θυελλωδών ανέμων για την Παρασκευή 15.01

ΘΕΜΑ : ‘’Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων ’’.
ΣΧΕΤ.: Α)ΩΠ:141615/01-21 ΔΙΑΤΑΓΗ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ/ΕΚΣΕΔ/ΝΤ.
Β)ΩΠ: 141600/01-21 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ/Δ.Π./Κ.ΕΠΙΚ.
Γ)ΩΠ:141440/01-21 ΔΙΑΤΑΓΗ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ/ΕΚΣΕΔ/ΝΤ.

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω (Α),(Β) και (Γ) σχετικών αναμεταβιβάζονται συνημμένα η Αρ. 040/14-01-
    2021/1600 UTC Αναγγελία θυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ. και το Αριθ. Πρωτ: 207/14-01-2021
    έγγραφο ΓΓΠΠ/ΕΣΚΕ Δελτίο πρόγνωσης καιρού που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και
    παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες, ενημερώνοντας αντίστοιχα
    Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.-

Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

Αρχικελευστής Λ.Σ. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Χρήστος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται