Δ. Ληξουρίου: Κατατέθηκε σήμερα πρόταση στην πρόσκληση ΑΤ08 «Smart cities» του «Αντώνης Τρίτσης»

spot_img

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Κατατέθηκε σήμερα στο υπουργείο Εσωτερικών η πρόταση του Δήμου Ληξουρίου στην πρόσκληση ΑΤ08 «Smart cities» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

    Είναι μια πρόταση που οδηγεί το Δήμο Ληξουρίου στη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην υπηρεσία των πολιτών και των επισκεπτών.

    Οι άξονες της πρότασης αυτής αναλύονται ως εξής:

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

1.Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών του Δήμου.

Μια ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης των υποδομών και των πόρων ενός Δήμου περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια/Υπηρεσία των αναγκαίων εργασιών για την αποτύπωση σε κατάλληλες ηλεκτρονικές βάσεις όλων των υποδομών που περιλαμβάνει ο Δήμος.
  •  Προμήθεια/εγκατάσταση hardware και software για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος των παραπάνω υποδομών με έμφαση στην προληπτική συντήρηση τους αλλά και την αντιμετώπιση απαιτήσεων που προκύπτουν από έκτακτα γεγονότα.
  •  Δημιουργία ευρυζωνικού δικτύου μεταφοράς δεδομένων από κατάλληλους αισθητήρες, οι οποίοι προσδιορίζουν την κατάσταση λειτουργίας των υποδομών, την κατανάλωση πόρων και την εμφάνιση έκτακτων γεγονότων (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί κ.λπ.).
  • Προμήθεια/εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας σε διάφορες υποδομές του Δήμου.
  • Συστήματα ενεργειακής ανάλυσης των κτιρίων και άλλων ενεργειακών καταναλωτών του Δήμου.
  • Προμήθεια/εγκατάσταση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για την αξιολόγηση/ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων.
  • Προμήθεια/εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης του προσωπικού του Δήμου και των λοιπών συναρμόδιων υπηρεσιών.

2. Ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης/παρακολούθησης πυρκαγιών.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης στις δασικές περιοχές του Δήμου.

Στην αρχική εγκατάσταση θα επιλεχθούν ορισμένα σημεία. Σε αυτά τα σημεία θα εγκατασταθούν περιστρεφόμενες κάμερες (PTZ), και εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας. Σταδιακά το σύστημα θα επεκτείνεται και με την προσθήκη άλλων καμερών και αισθητήρων σε κατάλληλα σημεία  και σε περίπτωση ανίχνευσης ο συναγερμός μπορεί να σταλεί σε ένα σύστημα διαχείρισης συναγερμών, σε ένα κέντρο λήψης σημάτων, ή ακόμα και να ενεργοποιήσει ένα αυτόματο σύστημα διαβροχής.

3. Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου της συγκέντρωσης ατόμων σε εγκαταστάσεις και σε ανοιχτούς χώρους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Το υποέργο περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα:

α. Συστήματα προσδιορισμού αριθμού πεζών και οχημάτων :

Οι Δήμοι ανησυχούν κατά πόσο τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ ατόμων σε πολυσύχναστα σημεία της πόλης και κατά πόσο ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια για τους κατοίκους, δεν διαθέτουν όμως τα απαραίτητα στοιχεία για την λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για την μέτρηση του αριθμού των πεζών που βρίσκονται σε πεζοδρόμια είναι δυνατή η εκτίμηση του αν τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ πεζών. Παράλληλα χρησιμοποιώντας αντίστοιχες μεθόδους μέτρησης της κυκλοφορίας οχημάτων στον αντίστοιχο δρόμο είναι δυνατόν να προσδιορισθεί εάν είναι δυνατόν να επεκταθούν προσωρινά τα πεζοδρόμια, με αντίστοιχη μείωση του πλάτους του δρόμου που θα διατίθεται για την κυκλοφορία οχημάτων ή να γίνει μια προσωρινή ή μόνιμη πεζοδρόμηση του δρόμου ή να έχουμε κλείσιμο του δρόμου για ορισμένες ώρες και απόδοση του χώρου για να χρησιμοποιηθεί για ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. λειτουργία καφέ, εστιατορίων κ.λπ.)

β. Συστήματα τήρησης αποστάσεων στο εσωτερικό δημοτικών κτιρίων :

Με τα συστήματα αυτά είναι δυνατός ο εντοπισμός σημείων στα οποία υπάρχει συνωστισμός και ανάγκη για λήψη διοικητικών μέτρων λειτουργίας ή τροποποίησης της εσωτερικής διαρρύθμισης των χώρων γραφείων και σημείων εξυπηρέτησης κοινού.

γ. Συστήματα ελέγχου εισόδου σε πολυσύχναστα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις :

Τέτοια συστήματα μπορεί να είναι συστήματα ελέγχου ύπαρξης μάσκας σε εισερχόμενα άτομα (υπαλλήλους και κοινό), συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας εισερχόμενων ή συστήματα μέτρησης ατόμων στο εσωτερικό κτιρίων ή εγκαταστάσεων.

Όλα τα προτεινόμενα έργα προσθέτουν αφενός κύρος στο Δήμο Ληξουρίου αλλά το κυριότερο προσφέρουν ασφάλεια στους εργαζόμενους , τους πολίτες και τους επισκέπτες κάτι που πλέον αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και κίνητρο στην επιλογή του Δήμου μας ως προορισμό που προσφέρει ασφάλεια.

4. Αναδιάταξη του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Το σχετικό υποέργο περιλαμβάνει:

α. Ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου, τεχνικού και πολεοδομικού ενδιαφέροντος, και την αντίστοιχη εφαρμογή διαχείρισης τους.

β. Ανάπτυξη εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για την εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης του προϋπολογισμού, προσδιορισμού των απαιτούμενων δεικτών οικονομικής ευρωστίας και εσωτερικού ελέγχου. Το σύστημα θα είναι πλήρως συνδεδεμένο με τα υπάρχοντα συστήματα μηχανογράφησης του Δήμου. Σκοπός της εφαρμογής είναι να αποδίδει στην διοίκηση του Δήμου και σε πραγματικό χρόνο όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την σωστή λήψη αποφάσεων αλλά και τον εντοπισμό καταστάσεων οι οποίες μπορεί να υποκρύπτουν θέματα όχι σωστής διαχείρισης.

 γ. Συστήματα άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη λειτουργία της διοίκησης, τη λήψη αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και την παρακολούθηση-αξιολόγηση-έλεγχο αποφάσεων και δαπανών.

 δ. Συστήματα για την εξυπηρέτηση πολιτών με εφαρμογές μέσω internet (αιτήσεις, πιστοποιητικά, καταγγελίες, παράπονα κ.λπ.), αναφορά προβλημάτων, λήψη αιτημάτων, απλούστευση των διαδικασιών, ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 ε. Ανάπτυξη εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για την εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας από τον πάροχο.

Ο εξοπλισμός των υποέργων 3 και 4 , δεν είναι μονοσήμαντος στο πλαίσιο του COVID-19, αλλά θα εξακολουθήσει να έχει αξία και λειτουργικότητα, και μετά το πέρας της πανδημίας, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις λογισμικού.

5. Ανάπτυξη και εγκατάσταση σειράς έξυπνων εφαρμογών.

 «Έξυπνο» κέντρο πόλης :

 Σκοπός του έργου είναι η μετατροπή του κέντρου της πόλης σε «Έξυπνο Κέντρο» με την ανάπτυξη ενός ευρυζωνικού δικτύου υψηλής ταχύτητας και την ύπαρξη «έξυπνων» εφαρμογών, οι οποίες βελτιώνουν την λειτουργικότητα του, την συνολική αισθητική του και την δυνατότητα του να προσελκύει επισκέπτες.

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει:

α. Δίκτυο οπτικών ινών ή ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας που καλύπτει την συνολική έκταση του κέντρου της πόλης.

β. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων και εφαρμογών εντοπισμού ελεύθερων θέσεων στάθμευσης, αντιμετώπισης και αποφυγής κυκλοφοριακού φόρτου και γενικότερα διαχείρισης της κυκλοφορίας.

γ. Έξυπνος φωτισμός πλατειών μνημείων και σημείων ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη με σκοπό την βελτίωση της αισθητικής του αστικού χώρου.

δ. Τοποθέτηση «έξυπνων» ιστών ηλεκτροφωτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων υψηλής ταχύτητας Wi-Fi, ψηφιακών πινακίδων ενημέρωσης του κοινού και άλλων εφαρμογών «έξυπνης» πόλης.

Ε. Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων διαβάσεων πεζών μπροστά από τις εισόδους σε πολυσύχναστα μέρη (σχολεία , υπηρεσίες , πολιτιστικούς χώρους , πλατείες , μνημεία κτλ).

Με σχέδιο και όραμα συνεχίζουμε να διεκδικούμε το καλύτερο για τον τόπο μας!!

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ληξουρίου

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img