Αιτήσεις για προγράμματα & Χρηματικά βοηθήματα αγροτικής εστίας του ΟΠΕΚΑ έτους 2024

spot_img

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2024

ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Αιτήσεις στα ΚΕΠ από 5/6/2024 έως και 25/6/2024

Χρηματικό βοήθημα 700 € σε κάθε μία από τις 4.000 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 € σε κάθε μία από τις 1.000 πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της χώρας, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπεράσουν τον αριθμό των 4.000 ή 1.000 μητέρων αντίστοιχα.

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 1. Τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η/12/2023
 2. Υπάλληλοι ή και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, εφόσον καταβάλουν τις εισφορές τους
 3. Υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, εφόσον καταβάλουν τις εισφορές τους και παραμένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ
 4. Τα τέκνα πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα έως 18 ετών, ή 19 εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή 24 ετών εφόσον σπουδάζουν σε ίδρυμα Ανωτάτης ή Ανώτερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Ε.Π.Α.Λ ή σε Ι.Ε.Κ, ή να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Tα ανωτέρω πρόσωπα να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και τα τέκνα δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται στα ΚΕΠ:

 1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ της μητέρας, αλλά και των προστατευόμενων μελών της ή ο Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου σε περίπτωση που το δικαίωμα έμμεσης ασφάλισης τέκνων δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) μητέρα, αλλά από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) πατέρα/σύζυγο.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μέσω ΚΕΠ)
 5. Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει ποιος γονέας έχει την επιμέλεια των παιδιών
 6. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ για άνεργα τέκνα, ηλικίας άνω των 18 και μέχρι 24 ετών (εγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης).
 7. Βεβαίωση σπουδών για τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας, εφόσον συνεχίζουν να φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
 8. Φ/φο Ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) για τέκνα άνω των 18 και μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, ή εάν σπουδάζουν στο εξωτερικό αντίστοιχα φ/φο της βεβαίωσης σπουδών από το ίδρυμα του εξωτερικού,
 9. Πιστοποιητικό σπουδών Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ,
 10. Βεβαίωση σπουδών εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ και δεν εκδίδεται «πάσο»,
 11. Αντίγραφο γνωστοποίησης αποτελέσματος ποσοστού αναπηρίας ή απόφασης της υγειονομικής επιτροπής (για ποσοστό αναπηρίας παιδιών 50% και άνω)
 12. Φ/φο βιβλιαρίου τράπεζας – ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού της μητέρας (ανεξαρτήτως εάν η μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού)

Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ: rantevou.kep.gov.gr

Tηλέφωνα και εμαιλ ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000 – ΕΜΑΙΛ: d.argostoliou@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800 – EMAIΛ: d.leivathous@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630 – EMAIΛ: d.eleioupronon@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078 – EMAIΛ: k.omalon@kep.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΛΑΕ)/ΟΠΕΚΑ 2024

ΣΤΑ ΚΕΠ ΕΩΣ 25/6/2024

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ & ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (6ήμερες διακοπές)
 • ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (τετραήμερες διακοπές)
 • ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ
 • ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (16 ημέρες διακοπές-ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies απευθείας από τους ίδιους τους δικαιούχους, έως και 12/06/2024.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

1) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982

2) Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31/12/2023

3) Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρων προσώπων, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ

4) Οι υπάλληλοι ή /και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, εφόσον καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.

5) Οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, εφόσον καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.

6) Συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνοδεύονται, με την προϋπόθεση ότι ο συνοδός έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ όλοι οι άμεσα ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 και να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα (δηλαδή να είναι δικαιούχοι περίθαλψης).

Δικαιολογητικά :

 1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΑΜΚΑ
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, στην περίπτωση συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Δεν απαιτείται η βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας στις περιπτώσεις συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας.

Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ: rantevou.kep.gov.gr

Tηλέφωνα και εμαιλ ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000 – ΕΜΑΙΛ: d.argostoliou@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800 – EMAIΛ: d.leivathous@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630 – EMAIΛ: d.eleioupronon@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078 – EMAIΛ: k.omalon@kep.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img