Δ. Αργοστολίου: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη (πτυχίο ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας)

Έναν Ειδικό Συνεργάτη µε πτυχίο ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, εκπαιδευτικής κατηγορίας ΤΕ, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο εν λόγω αντικείµενο σπουδών του, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Αργοστολίου θα προσλάβει ο Δήμαρχος, Θεόφιλος Μιχαλάτος.

Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α. Τα γενικά ̟προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι αυτά πληρούνται.

Β. Πτυχίο ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής µε πράξη ισοτιµίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
-Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπ̟αϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007).
-Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισµού (21 έτος), (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
-Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007)

-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
-Να µην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
-Να µην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα διενεργηθεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τον προσλαµβανόµενο ειδικής σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείµενη νοµοθεσία.

Ο Ειδικός Συνεργάτης υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. ∆εν ασκεί αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής και παρέχει συµβουλές και διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων του ∆ήµου, τον οποίο έχει ορισθεί να εξυ̟πηρετήσει.

Οι αποδοχές του καθορίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις τον Ν.4354/2015. Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σηµείωµα
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών πανεπ̟ιστηµιακού τοµέα ανώτατης εκπαίδευσης
5. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/2007 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού του πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρο 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση π̟ιλογής τους θα προσκοµίσουν όλα τα προβλεπόµενα από την αρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισµού.
6. ∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους

Οι αιτήσεις µε τα αποδεικτικά των προσόντων και της ειδικότητας των ενδιαφεροµένων, θα υποβληθούν και θα πρωτοκολληθούν στο γραφείο ∆ηµάρχου (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι) από την ε̟πόµενη της δηµοσίευσης, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µε ηµεροµηνία λήξης την 29-05-2020.

Ο Αναπληρωτής ∆ηµάρχου
Γεώργιος Τσιλιµιδός

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Λιμεναρχείο: Από το βράδυ της Τρίτης 27.10 αυξημένα μέτρα λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

ΘΕΜΑ : «Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων».ΣΧΕΤ: ΩΠ:261357/10-20 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΕΚΣΕΔ/NT. Σε εκτέλεση...

Κορονοϊός: Η διασπορά των 715 νέων κρουσμάτων – 7 νεκροί & 95 στη ΜΕΘ (26.10.2020)

Σήμερα ανακοινώνουμε 715 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 93 συνδέονται με γνωστές συρροές και 48 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας....

Υπουργός Ναυτιλίας: Το Λιμενικό Σώμα ενεργεί αποτελεσματικά, με βάση τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου

Το σημαντικό και πολυεπίπεδο έργο του Λιμενικού Σώματος στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε ο Υπουργός...

Κηδεία: Χαραλαμπία (Μπία) Μοσχονά του Χαρίλαου (Ετών 81)

ΚΗΔΕΙΑ Την πολυαγαπημένη μας Νουνά , Γιαγιά ,Αδελφή και Θεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΜΠΙΑ) ΧΑΡΙΛΑΟΥ...

Περιφέρεια ΙΝ: 1.250.000 ευρώ για την Κεφαλονιά & την Ιθάκη για αντιπλημμυρική προστασία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πέντε εκατομύρια ευρώ για αντιπλημμυρική προστασία στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Νέο χορευτικό τμήμα ενηλίκων στους «ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ»

Νέο χορευτικό τμήμα ενηλίκων στους «ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ»Με αφορμή τη συμπλήρωση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού συμμετεχόντων στα τμήματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, ο...

Το “ΝΑΓΚΟΡΝΟ ΚΑΡΑΜΠΑΧ” στο Ληξούρι έπεσε (για την αφαίρεση των εμποδίων κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην πλατεία)

Το "ΝΑΓΚΟΡΝΟ ΚΑΡΑΜΠΑΧ" ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΕΠΕΣΕ Οπως πληροφορηθηκαμε απο τον κ Δήμαρχο και τον κ Αντιδήμαρχο η αφαίρεση των...

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ Αλ. Παρίσης σε συναντήσεις σε Αθήνα & Κέρκυρα για την προώθηση θεμάτων των Δήμων

Αργοστόλι, 24 Οκτωβρίου 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ κ.Αλέξανδρος Παρίσης σε συναντήσεις...
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται