Δ. Αργοστολίου: Αύριο 18.9.2020 αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων προσχολικής αγωγής

15 ιδέες για έξυπνα δώρα τεχνολογίας για κάθε ηλικία που θα ενθουσιάσουν – Θα τα βρείτε και στο Αργοστόλι

spot_img

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο  Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.
5. Την υπ`αριθμ 509/16033/7-09-2020 (ΑΔΑ ΡΟΞ746ΜΓΤΤ-1Χ3) Απόφαση Δημάρχου Αργοστολίου περί ορισμού Α/Δημάρχων.
6. Το με αριθμ 161099/16-9-2020 (αρ εις 16893/17-09-2020) έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π., περί έκτακτου δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.
7. Την από 17-09-2020 εισήγηση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης σχετικά με λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων.
8. Την με αριθμ 68880/16600/17-9-2020 (ΑΔΑ ΩΞ4Α7ΛΕ-ΣΛΘ) Απόφαση του Α/Περιφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης Ι.Ν για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των Π.Ε Κεφ/νιας και Ιθάκης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

Την αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, μονάδες απασχόλησης νηπίων κτλ) που δραστηριοποιούνται στα χωρικά όρια του Δήμου Αργοστολίου την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Κ.α.α
Αναπληρωτής Δημάρχου
Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

spot_img

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img