Δ. Αργοστολίου: Αύριο 18.9.2020 αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων προσχολικής αγωγής

spot_img

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο  Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.
5. Την υπ`αριθμ 509/16033/7-09-2020 (ΑΔΑ ΡΟΞ746ΜΓΤΤ-1Χ3) Απόφαση Δημάρχου Αργοστολίου περί ορισμού Α/Δημάρχων.
6. Το με αριθμ 161099/16-9-2020 (αρ εις 16893/17-09-2020) έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π., περί έκτακτου δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.
7. Την από 17-09-2020 εισήγηση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης σχετικά με λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων.
8. Την με αριθμ 68880/16600/17-9-2020 (ΑΔΑ ΩΞ4Α7ΛΕ-ΣΛΘ) Απόφαση του Α/Περιφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης Ι.Ν για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των Π.Ε Κεφ/νιας και Ιθάκης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, μονάδες απασχόλησης νηπίων κτλ) που δραστηριοποιούνται στα χωρικά όρια του Δήμου Αργοστολίου την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Κ.α.α
Αναπληρωτής Δημάρχου
Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται