Δ. Αργοστολίου: Άμεση ΑΚΥΡΩΣΗ διαδικασίας απομάκρυνσης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης κατεπείγουσας (δια περιφοράς) Συνεδρίασηςτου Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Αργοστολίου της 13 Μαρτίου 2020. 

Αριθμός Απόφασης:   92  /2020

«Σχετικά με μεταφορά της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας από Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας».

Στο Αργοστόλι, σήμερα 13 Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  συνεκλήθη   σε κατεπείγουσα  (δια περιφοράς) συνεδρίαση από την με αριθμ. πρωτ: 4553 13-03-2020  έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το    άρθρο 71 του Ν. 4555/2018και η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το αριθμ. 74 του Ν. 4555/2018 ,όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 184  παρ 1 Ν4635/19.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, ευρέθησαν παρόντα είκοσι επτά (27) και ονομαστικά:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ: (27)                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ: (0) 

      ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ                       
     ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ  ΑΣΗΜΙΝΑ                    
  ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
         ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
         ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
         ΜΟΣΧΟΝΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                   
         ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
         ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                         
         ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         
ΒΑΝΔΩΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΗΣ                                                         
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ    ΑΓΓΕΛΟΣ                  
ΛΥΚΟΥΔΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                        
ΛΥΚΟΥΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                            
ΜΑΤΙΑΤΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                                        
ΜΕΝΑΓΙΑΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                
ΠΑΡΙΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                                                     
ΠΟΛΛΑΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                        
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ                           
ΠΕΦΑΝΗΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ                   
ΦΟΡΤΕΣ   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                            
ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΙΚ.
ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΩΪΑΝΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                             
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ             
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                      

  Το  μοναδικό  θέμα  ημερήσιας διάταξης της δια περιφοράς  σύγκλησης του   Δημοτικού Συμβουλίου   αφορά την λήψη απόφασης    «Σχετικά με μεταφορά της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας  από   Γενικό  Νοσοκομείο Κεφαλληνίας . »   και  την συμπεριλαμβανόμενη  εισήγηση του Δημάρχου  που  αναφέρει αναλυτικά τα εξής :

Η  πρωτοβουλία – σύμφωνα με πληροφορίες – και απόφαση αρμόδιων υγειονομικών παραγόντων για την μεταφορά της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας στην Πάτρα, μας βρίσκει ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ αντίθετους.

Την ώρα που εμείς με την από 12 Μαρτίου (αρ. πρωτ.4503) Επιστολή μας ζητήσαμε τη Λειτουργία της Μονάδας, η εντολή για την Απομάκρυνση της έρχεται σε πλήρη και καταφανή αντίθεση τόσο με την αναγκαιότητα πρόληψης και αντιμετώπισης  της μάστιγας του κορονοϊού όσο και απέναντι στη βούληση των δωρητών και σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας για τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΟΧΙ την απομάκρυνση της ΜΕΘ.

            Καλούνται Άμεσα:

–              Ο Υπουργός Υγείας,

–              Ο Βουλευτής του Νομού μας,

–              Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και ο Α/περιφερειάρχης Κεφ-Ιθάκης,

–              Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ,

και κάθε αρμόδιος να σταματήσουν κάθε διαδικασία απομάκρυνσης και να μεριμνήσουν άμεσα για τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Γ. Ν. Νοσοκομείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης με ό,τι απαιτείται (εξοπλισμός, ειδικευμένο προσωπικό κλπ).

  Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος

  Η εισήγηση μαζί με την πρόσκληση εστάλη ηλεκτρονικά στους δημοτικούς συμβούλους για  την πλήρη ενημέρωση τους  και με την παράκληση να απαντήσουν  άμεσα τηλεφωνικά ή  ηλεκτρονικά για την   θετική η αρνητική ψήφο  τους και την τοποθέτηση τους .

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ισχυρή Κεφαλονιά»  συμφωνεί με την εισήγηση και ζητά   το  θέμα  να πάρει Τοπική και Περιφερειακή  διάσταση .

Ο επικεφαλής της παράταξης  «Επόμενη Μέρα»  Γερ. Φόρτες συμφωνεί να παραμείνει η ΜΕΘ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς και να δέχεται περιστατικά και εκτός νησιού .

Ο επικεφαλής της παράταξης «Κεφαλονιά νησί για όλους» Αλ. Παντελειός συμφωνεί με την εισήγηση .

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ι Κουρούκλης στην τοποθέτηση του αναφέρει τα εξής :Την ώρα που κορυφώνεται η απαράδεκτη επικοινωνιακή πολιτική κυβέρνησης και Βουλευτή, ότι η χώρα και ο νομός μας είναι θωρακισμένοι απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού, μεθόδευσαν εν κρυπτώ και με την διαδικασία της επίταξης, την αποψίλωση του εξοπλισμού της ΜΕΘ του ΓΝ.Ν. Αργοστολίου και «άρον – άρον» τον φόρτωσαν για άλλη μονάδα υγείας της χώρας.

Η, εδώ και χρόνια με δωρεά, σύγχρονα κατασκευασμένη και πλήρως εξοπλισμένη με μηχανήματα και ειδικό εξοπλισμό Μ.Ε.Θ., δεν στελεχώθηκε ποτέ με το απαραίτητο ειδικό Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, ακριβώς γιατί στην «ανάπτυξή» τους δεν χώραγε ποτέ να λειτουργήσει. Αντίθετα έχει συστηματικά μεθοδευτεί (ιδιαίτερα επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ), ο εξοπλισμός της να δοθεί σε άλλα νοσοκομεία.  Σήμερα με αφορμή τις τεράστιες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού παίρνουν αυτόν τον εξοπλισμό, διαλύοντας κάθε προοπτική να λειτουργήσει η ΜΕΘ στο νομό μας. Αντί να στηριχτεί η πρωτοβάθμια βαθμίδα υγείας με προσωπικό και μέσα και μάλιστα μπροστά στον κίνδυνο να επεκταθεί η επιδημία και στο νομό μας, αντί να λειτουργήσει επιτέλους η ΜΕΘ και να αποτραπεί σήμερα και αύριο η κινητικότητα των ασθενών, γίνεται το ακριβώς αντίθετο, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις στα άλλα νοσοκομεία της χώρας. 

Η Σημερινή Κυβέρνηση φέρει τεράστιες ευθύνες αφού, με τις «ξαναζεσταμένες» εξαγγελίες για «έκτακτες προσλήψεις» 2.000 επικουρικών, με τις παραινέσεις περί «ατομικής ευθύνης» και με την μετάγγιση μέσων-εξοπλισμού και προσωπικού  από την μια μονάδα υγείας στην άλλη, επιχειρεί να κρύψει τη γύμνια που δημιούργησε η χρόνια αντιλαϊκή πολιτική «κόστους – οφέλους» της Ε.Ε. και όλων των κυβερνήσεων Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Αυτή η πολιτική χρόνια τώρα απαξιώνει με σχέδιο την δημόσια υγεία, προκειμένου να πάρει κεφάλι η ιδιωτική  και, η μείωση του κόστους, να τροφοδοτήσει την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, σήμερα «δείχνει το δόντια της» απειλώντας θανάσιμα το λαό. 

Ακόμα και τώρα, εκτός από τις σημερινές τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας και στις παραμονές της έξαρσης στην εξάπλωση του κορονοϊού που προβλέπουν όλοι οι επιστήμονες, δεν λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας του λαού και τη διαχείριση των επιπτώσεων από την επιδημία. 

Εδώ και τώρα ο λαός της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης πρέπει να αποτρέψει αυτήν την προοπτική ολοκληρωτικής διάλυσης της ΜΕΘ. Να συνδυάσει τα μέτρα προφύλαξης από την επιδημία με την απαίτηση από την  κυβέρνηση για ανοικτή προκήρυξη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, (γιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού). Να ανοίξουν όλα τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ, να στελεχωθούν πλήρως όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, να εξοπλιστούν με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά και τεχνικά μέσα και να αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα υγείας δωρεάν, είτε αφορούν την επιδημία είτε άλλες νόσους, είτε χρειάζονται νοσηλεία στις μονάδες Υγείας είτε στο σπίτι.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Πολλάτος διαφωνεί με την εισήγηση και δέχεται  την απομάκρυνση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας από το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς  λαμβανομένου υπόψη την κρισιμότητα της  έκτακτης κατάστασης λόγω της επιδημίας  και με το δεδομένο ότι  δεν υπάρχει το ειδικευμένο προσωπικό για την λειτουργία του στο Νοσοκομείο μας. 

   Υπέρ  της εισήγησης  του Δημάρχου με τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις τους  ψήφισαν Δημοτικοί Σύμβουλοι (26 ) :  Σ .Σπαθής, Δ Μινέτος, Μ. Μοσχονάς, Κ. Μιχαλάτου, Σ. Σαμούρης, Γ.Τσιλιμιδός, Ασημ. Γαβριελάτου, Α.Βαλλιανάτος, Ν. Κουρκουμέλης, Α. Γαβριελάτος, Π. Βανδώρος, Σ. Πεφάνης, Ν Παπαδάτος, ,  Σ. Ματιάτος, ,  Αλ .Παρίσης,  Δημ  Κεκάτος. Αλ. Παντελειός,  Δ. Τρωιάνος   Δ. Λυκούδης , Ι. Λυκούδης, Ν. Μενάγιας , Δ.Πολλάτος, Αγ.  Κωνσταντάκης Ν. Ανουσάκης Ι. Κουρούκλης,  Στ. Γρηγορόπουλος.    

Το  Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα  παραπάνω και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (A΄ 87) και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010   όπως αυτές τροποποιήθηκαν  από  την παράγραφο  άρθρου (παρ.1. και 2. 184 Ν4635 /2019)  καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας του, μειοψηφούντος του Δημ. Συμβούλου Διονυσίου Πολλάτου,

                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Την άμεση ΑΚΥΡΩΣΗ κάθε διαδικασίας απομάκρυνσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας από το Γεν. Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κεφ/νιας – Ιθάκης ,
  2. Με την ευκαιρία των προβλεπόμενων προσλήψεων στον τομέα της υγείας, να αναληφθούν όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες  και αποφάσεις για την υλοποίηση  του  πάγιου αιτήματος, λειτουργίας της ΜΕΘ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο  Κεφαλληνίας ,
  3. Καλούνται   ο Υπουργός Υγείας,  η 6η Υ.Π.Ε, ο βουλευτής του Νομού , η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων  και κάθε αρμόδιος,  να αναλάβουν τις δέουσες  πρωτοβουλίες όχι για την απομάκρυνση αλλά για τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της ΜΕΘ στο Νομ. Ν/σ Κεφ/νιας- Ιθάκης.

                                Αριθμός Απόφασης :   92 /2020

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ

  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Πιστό αντίγραφο

Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στ. Σπαθής: Αίτημα για παράταση αιτήσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο Ιόνιο λόγω Covid-19

Αργοστόλι, 27/10/2020 Αρ.Πρωτ.:738 Προς: Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κα. Ρόδη ΚράτσαΑντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας,...

Πέτρος Πετράτος: “Ο Τηλέμαχος (Καραβίας) της Ιθάκης”

Ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ           Με τον Τηλέμαχο είναι παλιά η σχέση μας. Από τα φοιτητικά μας χρόνια –...

Λιμεναρχείο: Από το βράδυ της Τρίτης 27.10 αυξημένα μέτρα λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

ΘΕΜΑ : «Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων».ΣΧΕΤ: ΩΠ:261357/10-20 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΕΚΣΕΔ/NT. Σε εκτέλεση...

Κορονοϊός: Η διασπορά των 715 νέων κρουσμάτων – 7 νεκροί & 95 στη ΜΕΘ (26.10.2020)

Σήμερα ανακοινώνουμε 715 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 93 συνδέονται με γνωστές συρροές και 48 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας....

Υπουργός Ναυτιλίας: Το Λιμενικό Σώμα ενεργεί αποτελεσματικά, με βάση τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου

Το σημαντικό και πολυεπίπεδο έργο του Λιμενικού Σώματος στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε ο Υπουργός...

Κηδεία: Χαραλαμπία (Μπία) Μοσχονά του Χαρίλαου (Ετών 81)

ΚΗΔΕΙΑ Την πολυαγαπημένη μας Νουνά , Γιαγιά ,Αδελφή και Θεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΜΠΙΑ) ΧΑΡΙΛΑΟΥ...

Περιφέρεια ΙΝ: 1.250.000 ευρώ για την Κεφαλονιά & την Ιθάκη για αντιπλημμυρική προστασία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πέντε εκατομύρια ευρώ για αντιπλημμυρική προστασία στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Νέο χορευτικό τμήμα ενηλίκων στους «ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ»

Νέο χορευτικό τμήμα ενηλίκων στους «ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ»Με αφορμή τη συμπλήρωση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού συμμετεχόντων στα τμήματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, ο...
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται