Ο Περιφερειάρχης ΙΝ Γ. Τρεπεκλής υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης στο πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027

spot_img

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νησιών, Γιάννης Τρεπεκλής, υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027 των ακόλουθων Πράξεων

1.        ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Τελικός Δικαιούχος : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

Προϋπολογισμός Πράξης : 640.891,50 €

Η δράση αφορά στη συνέχιση της Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας (ΞΦ) Κέρκυρας , που χρηματοδοτήθηκε  κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020, μέχρι 31.12.2025.  
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900), και παρέχει στις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

2.        ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Τελικός Δικαιούχος : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προϋπολογισμός Πράξης : 893.050,86 €

Ο κοιμητηριακός Ι. Ναός Αγίας Μαρίνας, κηρυγμένο μνημείο με την ΥΑ1719/4-3-1963 (ΦΕΚ 152/Β9-4-63), βρίσκεται στην Κοινότητα Σουλλάρων. Χρονολογείται στο τέλος του 17ου αι. σύμφωνα με επιγραφές στη βόρεια πλευρά του μνημείου. Τυπολογικά ανήκει στις ξυλόστεγες μονόκλιτες βασιλικές που αποτελεί τον κυρίαρχο τύπο των εκκλησιών της Κεφαλονιάς και είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της επτανησιακής αρχιτεκτονικής. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου που πλήγηκε από την έντονη σεισμική δραστηριότητα κατά το έτος 2014.
Θα εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασης και στερέωσης του μνημείου και του περιβάλλοντος  χώρου.

3.        ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΦΑΝΕΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Τελικός Δικαιούχος : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προϋπολογισμός Πράξης : 617.293,91 €

To έργο αφορά στην αποκατάσταση του Καθολικού της Μονής των Αγίων Φανέντων και του Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου που βρίσκονται στην ακρόπολη της αρχαίας Σάμης Κεφαλονιάς, στη θεσπισμένη ζώνη προστασίας Α. Η ευρύτερη περιοχή της αρχαίας πόλης έχει χαρακτηριστεί το 1994 ως αρχαιολογικός χώρος και το 1995 καθορίστηκαν ζώνες προστασίας  που επικαιροποιήθηκαν το 2004. Από τον 13ο αι. υπάρχουν μαρτυρίες για την ύπαρξη της Μονής. Το καθολικό της μονής στη σημερινή του μορφή οικοδομήθηκε το 1633 σύμφωνα με κτητορική επιγραφή και ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής. Στην ανατολική πλευρά προεξέχει η ημικυκλική κόγχη του ιερού που εξωτερικά έχει την ιδιότυπη μορφή τριών εφαπτόμενων ημικυλίνδρων. Το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου είναι μονόχωρος κοιμητηριακός ναός, χρονολογείται στα μέσα του 17ου αι. και διασώζει σπάνιο σύνολο τοιχογραφιών της εποχής.

4.        ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΑ ΤΖΑΝΑΤΑ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)

Τελικός Δικαιούχος : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Προϋπολογισμός Πράξης : 1.439.002,36 €

Στις ΝΑ υπώρειες του λόφου Μπόρζι κοντά στα σημερινά Τζανάτα, βρίσκεται μυκηναϊκός (περί το 1350 πΧ) θολωτός τάφος. Χρήση του βεβαιώνεται ανασκαφικά μέχρι και την ελληνιστική εποχή. Ο τάφος παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά του τύπου των θολωτών τάφων (θόλο, στόμιο και δρόμο). Η σπανιότητα του μνημείου, η κατάσταση διατήρησης, η χρονολόγησή του και οι ενδείξεις μεταγενέστερης πιθανής λατρείας στο χώρο το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό. Με το έργο προβλέπεται η στερέωση, προστασία και ανάδειξη του θολωτού τάφου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα συντήρησης και να καταστεί ο χώρος λειτουργικός για όλους.

5.        ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΊΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΏΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΏΝ ΣΤΑ ΔΊΚΤΥΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΖΑΚΎΝΘΟΥ

Τελικός Δικαιούχος : ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης : 2.637.561,16 €

Η πράξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) στις εισόδους των Ζωνών Ύδρευσης της πόλης της Ζακύνθου και του Λαγανά, όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των τοπικών σταθμών θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση καθώς και θα ρυθμίζεται η πίεση κατάντη του σταθμού με βάση την επιθυμητή πίεση, σε σχέση με την επικρατούσα πίεση εντός του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού. Επιπλέον θα γίνει η εγκατάσταση ενός τηλεμετρικού σταθμού μέτρησης ποιότητας νερού και ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) καθώς και η πιλοτική διασύνδεση 7400 (5500 στην πόλη της Ζακύνθου και 1900 στην πόλη του Λαγανά) υφιστάμενων υδρομετρητών, που διαθέτουν έξοδο παλμών για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, λαμβάνοντας υπόψη σε πραγματικό χρόνο και την κατανάλωση στις οικίες.

6.        ΣΤΕΡΈΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΎ ΤΗΣ ΙΕΡΆΣ ΜΟΝΉΣ ΠΑΝΑΓΊΑΣ ΟΔΗΓΉΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΌΛΠΑΙΝΑ ΛΕΥΚΆΔΑΣ

Τελικός Δικαιούχος : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προϋπολογισμός Πράξης : 550.000,00 €

Η Ιερά Μονή της Παναγίας Οδηγήτριας βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της πόλης της Λευκάδας, στο χωριό Απόλπενα και  είναι κηρυγμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με: 1) ΦΕΚ 372/22-10-1959 τβ’  –  ΥΑ 69120/4183/2-10-1959, ενώ με το 2) ΦΕΚ 805/Β/6-10-1993 ΥΑ ΑΡΧ/Β1/Φ33/16977/359/11-6-1993 κηρύχθηκαν o περίβολος και τα κελιά ως διατηρητέα μνημεία και καθορίστηκε περιμετρική ζώνη 150μ ελεγχόμενης δόμησης.

Αποτελεί εξαιρετικά σημαντική Ιερά Μονή, καθώς πρόκειται για το παλαιότερο γνωστό χρονολογημένο χριστιανικό σύνολο στη Λευκάδα, με την ίδρυσή του πιθανώς να ανάγεται σε χρόνους προγενέστερους του 11ου αι. Το οικοδομικό συγκρότημα, που περικλείεται από περίβολο, έχει σε κάτοψη σχήμα ακανόνιστου πεντάπλευρου και περιλαμβάνει το καθολικό, το οποίο βρίσκεται στη νοτιοδυτική γωνία της μοναστηριακής αυλής, και τέσσερα κτίσματα.

Το μνημείο είναι σεισμόπληκτο και μη προσβάσιμο για το κοινό από το 1969.

 Γραφείο Τύπου ΠΙΝ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img