Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή του Έλληνα Δημάρχου Χειμάρας, Φρέντυ Μπελέρη

spot_img

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2023 έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Δευτέρα 15 του μηνός Μαΐου 2023, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.

Αριθ. Απόφασης 132-13/15-05-2023

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος για την εκλογή του Έλληνα Δημάρχου της Χειμάρας, Φρέντυ Μπελέρη.

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 15 του μηνός Μαΐου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.739/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ’ αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις αποποίησης εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ΄ αριθ. πρωτ.: οικ. 40582/29/12-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 167 και 169 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

 1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
 2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
 3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη του Νικολάου, Γραμματέας Π.Σ.
 4. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
 5. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
 6. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
 7. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
 8. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
 9. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
 10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
 11. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ
 12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
 13. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
 14. Αθανάσιος Καραΐσκος του Κωνσταντίνου 
 15. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
 16. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
 17. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος  
 18. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
 19. Χρήστος – Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου 
 20. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου  
 21. Ιωάννης Ζήκος του Κωνσταντίνου
 22. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
 23. του Αριστείδη
 24. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ 
 25. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
 26. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου  
 27. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
 28. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευαγγέλου

29. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου               

               30. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου  

               31. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

 1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
 2. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη – Σκορδίλη του Στεφάνου 
 3. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
 4. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου
 5. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
 6. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου
 7. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
 8. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου
 9. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου
 10. Σπυρίδων Μαυροζούμης του Παναγιώτη

Οι οποίοι απουσίαζαν δικαιολογημένα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ενός (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες τριάντα ένας (31) και ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων συνδέθηκε ο κ. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη  και η κ. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη – Σκορδίλη του Στεφάνου.

————–Παράλειψη————–

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. κ. Νικόλαος Μουζακίτης, έθεσε προς συζήτηση το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα της συνεδρίασης, με τίτλο: «Έκδοση ψηφίσματος για την εκλογή του Έλληνα Δημάρχου της Χειμάρας, Φρέντυ Μπελέρη», όπως αυτό κατατέθηκε στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων από τον περιφερειακό σύμβουλο της παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία», κ. Χρήστο – Ηρακλή Σκούρτη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την συζήτησή του εν λόγω θέματος, στο τέλος της συνεδρίασης ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα.

————–Παράλειψη————–

Θέμα 9ο Ε.Η.Δ.: Έκδοση ψηφίσματος για την εκλογή του Έλληνα Δημάρχου της Χειμάρας, Φρέντυ Μπελέρη.

Με την έναρξη της συζήτησης ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία», κ. Χρήστο – Ηρακλή Σκούρτη κατέθεσε το κάτωθι ψήφισμα:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συγχαίρει τον Φρέντυ Μπελέρη για την εκλογή του ως ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ και απαιτεί την άμεση αποφυλάκιση για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Επίσης θέλει να υπενθυμίσει στους γείτονες και φίλους Αλβανούς, ότι ο σεβασμός της Ελληνικής Μειονότητας και των δικαιωμάτών της, είναι πρωταρχική και αναγκαία προϋπόθεση για την διατήρηση και βελτίωση των διμερών σχέσεων και της αποδοτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

————–Παράλειψη————–

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπου τοποθετήθηκαν επί του θέματος οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι περιφερειακοί σύμβουλοι.

————–Παράλειψη————–

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συγχαίρει τον Φρέντυ Μπελέρη για την εκλογή του ως ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ και απαιτεί την άμεση αποφυλάκιση για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Επίσης θέλει να υπενθυμίσει στους γείτονες και φίλους Αλβανούς, ότι ο σεβασμός της Ελληνικής Μειονότητας και των δικαιωμάτών της, είναι πρωταρχική και αναγκαία προϋπόθεση για την διατήρηση και βελτίωση των διμερών σχέσεων και της αποδοτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

                                                ——–Παράλειψη———–

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.

Συντάχθηκε το πρακτικό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 132-13/15-05-2023

   Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                  Η Γραμματέας Π.Σ.

  Νικόλαος Μουζακίτης                                            Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img