Τα θέματα της 26ης & 27ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

spot_img

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 26ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 168 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουνκαι το υπ. αριθμ. πρωτ. 69471/24-09-2021  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «IONIAN BLUE» στη Νικιάνα – Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Η ετεροβαρής συμφωνία ΕΤΑΔ-ΠΙΝ για το κτίριο του “6ου  Δημοτικού Κέρκυρας”.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Τα προβλήματα ανάπτυξης στην περιοχή του Νυδρίου Λευκάδας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Σχετικά με το Ινστιτούτο Ελαίας Κέρκυρας.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Σχετικά με τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές από τον ¨Μπάλλο¨ σε Κέρκυρα, Ιθάκη & Ληξούρι Κεφαλονιάς.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Σχετικά με την πορεία των έργων σε Ποταμό και Μεσογγή μετά τις καταστροφές από τον «μπάλλο».

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 13η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ  2ο: 14η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.                               Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ  3ο: 15η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.                               Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 4ο:  Συζήτηση για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της ΠΙΝ, εντασσόμενο στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.    

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός κατά Περιφερειακή Ενότητα αριθμού και ειδικοτήτων επί συμβάσει  Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού για 8μηνη απασχόληση δώδεκα (12) ατόμων, κατόπιν της από 27/07/2021 έγκρισης 33/2006 Π.Υ.Σ.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.    

ΘΕΜΑ 6ο: ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΕ ΚΑΣΤΡΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ –ΤΑΟΛ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 7ο: Επικαιροποίηση Μνημονίου Συνεργασίας για την λειτουργία του Διεπιστημονικού – Διαθεσμικού Φορέα Διαχείρισης Παλιάς Πόλης Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

                                     Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων   

                                                                                       Νικόλαος Μουζακίτης  


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 27ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 168 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουνκαι το υπ. αριθμ. πρωτ. 69471/24-09-2021  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «IONIAN BLUE» στη Νικιάνα – Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: ΜΕΘ νοσοκομείου Λευκάδας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις σε πολίτες και επιχειρήσεις στην Κέρκυρα από τις ζημίες λόγω “Μπάλλου”. 

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Αθλητικές υποδομές και  κατασκευή στεγάστρου στο Ε.Α.Κ. Κέρκυρας.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Η υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας από το μοναδικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας , με απόλυτη ευθύνη των κυβερνώντων σε κεντρικό αλλά και τοπικό επίπεδο, συνεχίζεται ακάθεκτη και φαίνεται να μην έχει τέλος.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Για τα «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ» στην Τ.Κ. ΑΓ. Πέτρου της Π.Ε Λευκάδας.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο:Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την πορεία του Δικτύου Συνεργασίας της ΠΙΝ με τους Δήμους της Κεφαλονιάς και Ιθάκης .

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής

ΘΕΜΑ 2ο: Συμμετοχή της ΠΙΝ σε εκθέσεις Τροφίμων και Ποτών.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής

ΘΕΜΑ 3ο: ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΑ 2019ΣΕ08220006 ΤΗΣ ΣΑΕ 0822 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου /δραστηριότητας: «Επέκταση υφιστάμενου Λατομείου Αδρανών Υλικών» έκτασης 34.210,07 m2(υφιστάμενης) και 54.580,40 m2 (αιτούμενης) ήτοι 88.790,47 m2, φορέας υλοποίησης η εταιρία «Γ. ΒΟΥΤΟΣ – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΒΒΕ» που βρίσκεται στη θέση «Καρβουνόλακος – Βραχίωνας Δ.Δ. ΕΞΩ- ΧΩΡΑ Δ.Ε. ΕΛΑΤΙΩΝ, του Δήμου Ζακύνθου , Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου, κα Αικατερίνη Μοθωναίου

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Ίδρυση νέας μονάδας εκτροφής θαλασσινών ψαριών στη θέση ΒΔ της Νήσου Δρακονέρας, Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Κεφαλονιάς.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Kεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης ναυταθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST & LASER ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ” με τον Ναυτικό Όμιλο Λευκάδας, 10-12/12/2021, στη Λευκάδα.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανεμομύλου.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας με τη Χορωδία  Λευκίμμης.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κέρκυρας με το Σωματείο με την  επωνυμία “ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ”.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

                                     Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων   

                                                                                       Νικόλαος Μουζακίτης  

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img