Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας & διάδοσης γνώσεων (τομείς εξειδίκευσης RIS3) ΠΕ Ιονίων Νήσων

spot_img

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στους τομείς εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς περιφερειακής προτεραιότητας που στοχεύει η δράση, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον επιδιώκει την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις στους τομείς περιφερειακής προτεραιότητας που στοχεύει η δράση.

Περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν Καινοτομία, Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, Πειραματική ανάπτυξη στους τομείς Αγροδιατροφής/Γαστρονομίας, Θαλάσσιας Οικονομίας, Πράσινης/Κυκλικής Οικονομίας, Πολιτισμού-Τουρισμού-Δημιουργικής Οικονομίας και της Υγείας – Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής, που αποτελούν τομείς ΕΤΑΚ της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως προέκυψε από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.

Σε ποιους απευθύνεται:

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα
  • Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα
  • Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη τουλάχιστον με μία επιχείρηση): κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

Περίοδος υποβολής:

27/02/2020 έως 27/04/2020

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη «Δράση 1.b.1.1 – Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Τι χρηματοδοτείται

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία στη σελ. 33 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 1.200.000

Δείτε τον αναλυτικό οδηγό της Πρόσκλησης και τα Παραρτήματά της στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.eeki.gr/nea/anichta-programmata/simpraxeis-epicheiriseon-me-organismous-erefnas-ke-diadosis-gnoseon.html

Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img