Η ΠΙΝ έθεσε τις προτεραιότητές της στη διαχείριση υδάτινων πόρων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

spot_img

Τις προτεραιότητες της Περιφέρειας στη διαχείριση των υδάτινων πόρων έθεσε στον  Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης η Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα  υποδέχθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, στην έδρα της Περιφέρειας, στις Αλυκές Ποταμού, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα προτεραιότητας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όπως τόνισε η Περιφερειάρχης ήδη διαμορφώνεται ένας σχεδιασμός που θα δώσει την δυνατότητα της παροχής νερού από μεγάλους ή μικρούς ταμιευτήρες, ώστε να δώσουν την δυνατότητα πλήρους κάλυψης των αναγκών για άρδευση και ύδρευση και ζήτησε την χρηματοδοτική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Η Περιφερειακή Αρχή έχει ήδη σχεδιάσει ένα πρόγραμμα δημιουργίας λιμνοδεξαμενών, φραγμάτων και ομβροδεξαμενων που πρέπει να υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια και που θα λύσει ουσιαστικά το πρόβλημα της λειψυδρίας που παρατηρείται, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπερκατανάλωσης και της έλλειψης βασικών υποδομών. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την δημιουργία λιμνοδεξαμενών, φραγμάτων, ομβροδεξαμενων, δικτύων άρδευσης και ύδρευσης και τέλος στήριξης των Δήμων με αφαλατώσεις, ταμιευτήρες και δίκτυα», τόνισε η Περιφερειάρχης επισημαίνοντας ότι σε πρώτη φάση και σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) συγκεντρώνονται όλες οι μελέτες που δεν έχουν αξιοποιηθεί και επικαιροποιηθεί για τα νησιά της Περιφέρειας.

Επιπλέον πρόσθεσε ότι μελετάται η δημιουργία ενός προγράμματος μικρών ομβροδεξαμενών, κλειστών ή ανοικτών με άμεσα αποτελέσματα παροχής νερού κοντά σε συγκεντρώσεις αγροτικών και κτηνοτροφικών περιοχών, το οποίο θα αποτελέσει μια γρήγορη και αποτελεσματική δράση στην κάλυψη των αναγκών μας.

Τονίστηκε επίσης, η δημιουργία λιμνοδεξαμενών με το δίκτυο άρδευσης, το οποίο θα εξασφαλίσει την επάρκεια του νερού όχι μόνο για άρδευση αλλά και ύδρευση. Όπως είπε, ήδη υπάρχει ένας σχεδιασμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όμως έχει μείνει ανενεργός για την ΠΙΝ από το 1995 για όλα τα νησιά εκτός της Λευκάδος που ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα το 2013.

Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης η κυβέρνηση δρομολογεί την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Αντιμετώπισης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε ότι αφορά την άρδευση.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ‘’νερό’’ αν δεν εξασφαλίσουμε επαρκείς ποσότητες και σε καλή ποιότητα. Αποτυπώνουμε την υφιστάμενη κατάσταση σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τις υπηρεσίες, συλλέγουμε  τις ανάγκες, που υπάρχουν ώστε να σχεδιάσουμε τα έργα που απαιτούνται για αρδευτικό νερό, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε νέους  ανθρώπους να επιστρέψουν στην αγροτική παραγωγή προσφέροντας και στην τοπική και στην εθνική οικονομία», τόνισε ο κ.Σκρέκας.

Παράλληλα συζητήθηκε η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα  και η ανάδειξη της ταυτότητας των προϊόντων της Ιόνιας Γης σε συνάρτηση με τον τουρισμό για την βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας. «Η Περιφέρειά μας θα μπει στον δρόμο ενός πρότυπου προγράμματος  που θα αντιμετωπίζει όλες τις σύγχρονες προκλήσεις και παράλληλα θα γίνει πιο ελκυστική τουριστικά, διότι θα εμπλουτίσει την τουριστική της ταυτότητα με τον πλούτο της Ιόνιας Γης και επίσης  θα ενισχύσει τους παραγωγούς μας με τα νέα προγράμματα  που εφαρμόζονται και αυτά που θα μας δώσει η νέα ΚΑΠ, ώστε να περάσουμε στην νέα εποχή», ανέφερε η Περιφερειάρχης σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας Μελίτα Ανδριώτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Μανώλης Ορφανουδάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νικόλαος Μουζακίτης και ο Εκτελεστικός Γραμματέας Δημήτρης Μήλιος.

Επισήμανε ότι επικαιροποιούνται οι μελέτες του φράγματος Κατωγής, των Λιμνοδεξαμενών και μικρών φραγμάτων της Ζακύνθου, των λιμνοδεξαμενών του Κατελειού και των Θηραμόνων Κεφαλονιάς, ενώ οι μελέτες των λιμνοδεξαμενών  Εγκλουβής και Βασιλικής Λευκάδος  είναι πλήρης και επικαιροποιημένες στη διάθεση του Υπουργείου.

Αναφορικά με τα φράγματα της Κέρκυρας επισήμανε ότι αναζητούμε τις μελετητικές ομάδες μέσω του Υπουργείου για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα.

στα νησιάμε την  άρδευση των νησιών μας και τη δυνατότητα κάλυψης και ορισμένων αναγκών ύδρευσης, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την διαχείριση και αξιοποίηση του βρόχινου νερού για την ποιοτική και ποσοτική προστασία του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και οι δυνατότητες που δίνονται μέσα από έξυπνα, κλειστά αρδευτικά δίκτυα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας όπου είναι δυνατόν και την μείωση του κόστους άρδευσης με συνέπεια την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα.

Αναφορικά με τα εγγειοβελτικά έργα η κ.Κράτσα – Τσαγκαροπούλου αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα  κατασκευής ή προμήθειας μεταλλικών ή συμβατικών ομβροδεξαμενών ανοικτού ή κλειστού τύπου που θα γεμίζουν από αλώνι ή υδρομάστευση από ρέματα, για όλα τα μεγάλα ή μικρά νησιά της περιφέρειας μας ως μια γρήγορη και αποτελεσματική δράση στην κάλυψη των αναγκών των νησιών.

Το μήνυμα είναι παγκόσμιο και ηχηρό.

Το νερό ένα αγαθό υπό απειλήν και θα πρέπει να προστατευθεί. Στη χώρα μας η πρόκληση είναι μεγάλη και κρίσισμη.

Η κλιματική αλλαγή και ο κίνδυνος ερημοποίησης σε πολλές επιλογές επιβάλλουν επιτακτικά μια ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων ειδικά στη γεωργία που καταναλώνει το 81% των υδάτινων πόρων μας και χρησιμοποιεί περισσότερο  ανά στρέμμα νερό από όλες τις μεσογειακές χώρες.

Η Κυβέρνηση έχει συγκροτήσει Ειδική Επιτροπή για τη Διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροτοπεριβαλλοντικών Υποδομών (ΕΣΑΑΥ) της γεωργίας και Πρόεδρος έχει ορισθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Στόχος είναι η διαχείριση και αξιοποίηση του βρόχινου νερού για την ποιοτική και ποσοτική προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

Επίσης, μέσα από έξυπνα, κλειστά αρδευτικά δίκτυα μπορούμε να επιτύχουμε την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας όπου είναι δυνατόν και την μείωση του κόστους άρδευσης με συνέπεια την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα.

“Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα ενταχθεί ενεργά στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Αγροτοπεριβαλλοντικών Υποδομών. Για το λόγο αυτό συγκεντρώνουμε από τις Περιφερειακές Ενότητες και τους Δήμους τις μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων που δεν έχουν αξιοποιηθεί, τα σχέδια και τις προτάσεις τους προς υποβολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την χρηματοδότηση έργων κατόπιν της συζήτησης που είχα με τον αρμόδιο Υφυπουργό Κώστα Σκρέκα.

Παράλληλα, η “υπόθεση νερό” σε ευρύτερη κλίμακα θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για κάθε νησί της Περιφέρειάς μας”, δηλώνει η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται