Αιτήσεις για προγράμματα αγροτικής εστίας και χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες – πολύτεκνες μητέρες

spot_img

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2024

Η υποβολή των αιτήσεων για το αναφερόμενο πρόγραμμα γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας από 05/06/2024 έως και 25/06/2024.

Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή, χρηματικού βοηθήματος ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) σε κάθε μία από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χιλίων ευρώ (1.000€) σε κάθε μία από τις χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της χώρας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα
 1. Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίες είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2023) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
 2. Οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές.
 3. Oι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ.
 4. Οι μητέρες πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχουν οι μεν τρίτεκνες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα και άνεργα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 19 ετών εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή φοιτούν στο « Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας » των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ.» ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.ΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.
 5.  Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου,19ου και 24ου  έτους ηλικίας των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης.

Tα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τα δε τέκνα δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Στις δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία.

Το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες έτους 2024, θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας. 

                                                            ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της μητέρας καθώς και των προστατευόμενων μελών της ( π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κλπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου { για όσους δικαιούχους έχουν αριθμό μητρώου δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν έχουν αριθμό μητρώου.}
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Το ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου, σε περίπτωση που το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης των τέκνων δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) μητέρα, αλλά από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) πατέρα/σύζυγο.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τέκνων της τρίτεκνης ή της πολύτεκνης μητέρας.
 5. Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να προκύπτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων.
 6. Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης).
 7. Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι την συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, βεβαίωση σπουδών.
 8. Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών:

α) Βεβαίωση Σπουδών εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτησης («πάσο»).

β) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“πάσο”) από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής. ή εάν σπουδάζουν στο εξωτερικό αντίστοιχα φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης σπουδών από το Ίδρυμα του εξωτερικού.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) από το οποίο θα προκύπτει, η ημερομηνία εγγραφής του σπουδαστή των ΕΠΑΛ στην τάξη μαθητείας.

 • Στην περίπτωση παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής.
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

Επισήμανση:

Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί επιπλέον εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

Επικοινωνία με τα ΚΕΠ Δήμου Σάμης

ΚΕΠ 0552 ΣΑΜΗΣ: Τηλ.:2674360521, email:d.samis@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0635 ΠΥΛΑΡΕΩΝ: Τηλ.:2674360250, email:d.pylareon@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0120 ΕΡΙΣΟΥ: Τηλ.:2674360302, email:d.erisou@kep.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΣΤΑ ΚΕΠ

 • Κοινωνικός και Ιαματικός Τουρισμός ( 6ήμερες διακοπές)
 • Εκδρομικό Πρόγραμμα ( 4ήμερες διακοπές )
 • Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ( 16ήμερες διακοπές )
 • Δωρεάν Παροχή Βιβλίων και εισιτηρίων Θεάτρου

Η υποβολή των αιτήσεων για τα αναφερόμενα προγράμματα γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας από Τετάρτη 05/06/2024 έως και Τρίτη 25/06/2024, εκτός από το Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, για το οποίο οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας από τους δικαιούχους στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.( http://www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/), έως και 12/06/2024.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

 1. Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ( ΟΓΑ ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982 ( ΦΕΚ 128Α’ ), όπως ισχύει.
 2. Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ ( ΟΓΑ ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους ( 2023 ) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ.
 3. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο ΛΑΕ.
 4. Οι υπάλληλοι ή και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.
 5. Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.
 6. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους και εφόσον δεν υπάρχει οικογένεια από τρίτο πρόσωπο. Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός.

Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των ανωτέρω προσώπων στα εν λόγω προγράμματα, είναι να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων.

Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού εκτός των συνταξιούχων, από το 2024 συμμετέχουν και οι ασφαλισμένοι δικαιούχοι του ΛΑΕ – εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ορφανική σύνταξη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευόμενων μελών του ( π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κλπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου { για όσους δικαιούχους έχουν αριθμό μητρώου δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν έχουν αριθμό μητρώου.}
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής.

Επισημάνσεις:

 1. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί επιπλέον εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου.
 2. Η προσκόμιση της Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας.
 3. Το δελτίο κάθε προγράμματος είναι προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άτομα που δεν είναι δικαιούχοι.
 4. Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου δεν επανεκδίδεται νέο.
 5. Μέχρι και τις 25/06/2024 έχει δοθεί παράταση εφαρμογής των προγραμμάτων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2023.

Επικοινωνία με τα ΚΕΠ Δήμου Σάμης

ΚΕΠ 0552 ΣΑΜΗΣ: Τηλ.:2674360521, email:d.samis@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0635 ΠΥΛΑΡΕΩΝ: Τηλ.:2674360250, email:d.pylareon@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0120 ΕΡΙΣΟΥ: Τηλ.:2674360302, email:d.erisou@kep.gov.gr      

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img