Στις 30/01 η 2η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου με 22 θέματα

15 ιδέες για έξυπνα δώρα τεχνολογίας για κάθε ηλικία που θα ενθουσιάσουν – Θα τα βρείτε και στο Αργοστόλι

spot_img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
(άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023)

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου (οδός Παπά Χαρ. Γραικούση) την 30η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
2) Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφ/νίας – Ιθάκης (Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε-ΟΤΑ)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
3) Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλλονιάς.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
4) Ορισμός Μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
5) Ορισμός Μέλους Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας» (Ο.Κ.Α.Π.)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6) Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
7) Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ληξουρίου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
8) Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ληξουρίου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
9) Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου και παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ληξουρίου
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
10) Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
11) Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

12) Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Φο.Δ.Σ.Α Ιονίων Νήσων Α.Ε. Ο.Τ.Α)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
13) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφ/νιάς και Ιθάκης» «ΑΠΟΠΛΟΥΣ»
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
14) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας για το έτος 2024.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
15) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής έγκρισης αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για το έτος 2024.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
16) Ορισμός υπεύθυνου για εκπροσώπηση του Δήμου Ληξουρίου στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) για το έργο ΣΑΕΠ Ε 275/1/2023 «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού οικίας Ανδρέα Λασκαράτου στο Δήμο Ληξουρίου με κωδικό ΟΠΣ 5080954 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με Κ.Ε. 2021ΣΕ27510016
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
17) Ορισμός υπεύθυνου για εκπροσώπηση (ανανέωση εκπροσώπησης) του Δήμου Ληξουρίου στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) – Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή λογαριασμού με ΙΒΑΝ: GR 1801011400000000026230052
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
18) Ορισμός υπεύθυνου για εκπροσώπηση (ανανέωση εκπροσώπησης) του Δήμου Ληξουρίου στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) – Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή λογαριασμών για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

19) Λήψη απόφασης για: α) κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Ληξουρίου στις Τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΝ, EUROBANK, Τ.Π.κ.Δ.) και β) ορισμό υπευθύνων κίνησης υφιστάμενων τραπεζικών λογαριασμών (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΝ, EUROBANK, Τ.Π.κ.Δ.)
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
20) Λειτουργία Κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
21) Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των Ο.Τ.Α., που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2024
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

22) Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2023 Δήμου Ληξουρίου (01-10-2023 έως 31-12-2023) (αριθ. 4/2024 απόφ. Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου)

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

spot_img

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img