Πρόγγραμα εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Ενορίες & τις Ι. Μονές της Κεφαλονιάς

spot_img

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 14 & 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – KΡΑΝΗΣ :

Μητροπολιτικός Ἱ. Ναός                      Ἑσπερινός  Ἀρχ. Σπυρίδων Πετεινᾶτος

                                                        Θεία Λειτουργία    »             »

Ι. Ν. Ταξιαρχών Αργοστολίου      Ἑσπερινός  π. Διονύσιος Μαρκέτος

                                                        Θ. Λειτουργία π. Κων/νος Ζαπάντης

Ι. Ναός Υ.Θ. Σισσιωτίσσης           Ἑσπερινός  π. Φώτιος Καβαλλιερᾶτος

                                                       Θεία Λειτουργία    »       »

Ἐνορία Ἀγκώνος                           Ἑσπερινός Ἀρχ. Γερ. Χαραλαμπᾶτος

                                                         Θ. Λειτουργία  π. Ξενοφών Ζαρκάδας

Ἐνορία Δειλινάτων (Λυμπί)              Ἑσπερινός π. Σωτήριος Ἀντωνᾶτος

                                                            Θεία Λειτουργία       »          »

Ἐνορία Ἐπανοχωρίου                   Ἑσπερινός  π. Ξενοφώντας Ζαρκάδας

Ἐνορία Ρίζας                                 Ἑσπερινός  Ἀρχ. Χαράλαμπος  Τζάννες

                                                      Θεία Λειτουργία    »          »

Ἐνορία Σπηλίων                           Ἑσπερινός  π. Χαράλαμπος  Χαρῖτος

                                                       Θεία Λειτουργία    »          »

Ἐνορία Φαρακλάτων                     Ἑσπερινός  π. Βασίλειος Παυλᾶτος

                                                         Θεία Λειτουργία    »          »

Ἐνορία Φάρσων                            Ἑσπερινός  π. Ἠλίας Ἀννιάς

                                                         Θεία Λειτουργία    »          »

Ἐνορία Φραγκάτων                        Ἑσπερινός  Ἀρχ. Γερ. Χαραλαμπᾶτος

                                                        Θ. Λειτουργία  Ἀρχ. Γερ. Χαραλαμπᾶτος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ:

Ἐνορία Δοριζάτων                       Ἑσπερινός  Ἀρχ. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

                                                       Θεία Λειτουργία       »          »

Ἐνορία Καλλιγάτων                     Ἑσπερινός  π. Γεράσιμος Ἀγγελᾶτος

                                                       Θεία Λειτουργία       »          »

Ἐνορία Κεραμειῶν                           Ἑσπερινός  π. Ξενοφών Ζαρκάδας

Ἐνορία Λακύθρας (Παναγία       Ἑσπερινός  π. Παναγής Ἀννιᾶς

Μεσσών)                                       Θεία Λειτουργία   »      »

Ἐνορία Μεταξάτων                      Ἑσπερινός  π. Ἰωάννης Μεσολωρᾶς

                                                        Θεία Λειτουργία   »      »

Ἐνορία Περατάτων                       Ἑσπερινός  π. Νικόλαος Μαραβέγιας

                                                      Θεία Λειτουργία   »      »

Ἐνορία Σαρλάτων                        Ἑσπερινός  π. Νικόλαος Παγουλᾶτος

                                                      Θεία Λειτουργία   »      »

Ἐνορία Σιμωτάτων                      Ἑσπερινός  π. Kων/νος Τζουβέκας

                                                       Θεία Λειτουργία   »      »

Ἐνορία Σπαρτιῶν                         Ἑσπερινός Ἀρχ. Κυπριανός Βουτσινᾶς

                                                      Θ. Λειτουργία     »               »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΝΝΩΝ – ΕΛΕΙΟΥ

Ἐνορία Ἀργινίων            Ἑσπερινός  Ἀρχ. Δανιήλ Ζωγρᾶφος

                                        Θεία Λειτουργία π. Πέτρος Ἀνδρεᾶτος

Ἐνορία Καπανδριτίου     Ἑσπερινός  π. Σπυρίδων Τζαμαρίας

                                        Θεία Λειτουργία   »      »

Ἐνορία Μαυράτων                  Ἑσπερινός Σεβ. Μητροπολίτης

                                         Θεία Λειτουργία π. Ἀνδρέας Σβορώνος

Ἐνορία Μαρκοπούλου    Ἑσπερινός. Σεβ. Μητροπολίτης Καρπενησίου

                                        Θ. Λειτουργία. Σεβ. Μητροπολίτης Καρπενησίου

Ἐνορία Πάστρας            Ἑσπερινός  π. Ἂνθιμος Καλαρίτης

                                         Θεία Λειτουργία    »            »

Ἐνορία Πόρου                Ἑσπερινός  Ἀρχ. Νεκτάριος Καβίδας

                                          Θεία Λειτουργία Ἀρχ. Νεκτάριος Καβίδας

Ἐνορία Σκάλας              Ἑσπερινός  π. Σταύρος Ζαπάντης

                                          Θεία Λειτουργία     »       »

Ἐνορία Τζαννάτων         Ἑσπερινός  π. Γεώργιος Παραμερίτης

                                          Θεία Λειτουργία      »       »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ:

Ἐνορία Χαυδάτων           Ἑσπερινός  π. Ἰωάννης Φραγκισκᾶτος  

Ι. Ναός Παντοκράτορος   Ἑσπερινός  π. Χαράλαμπος Μαρκέτος

                                          Θεία Λειτουργία        »       »

Ι. Ναός Περλιγκάδων       Ἑσπερινός  π. Ἀθανάσιος Λυκούδης

                                          Θεία Λειτουργία        »       »

Ἐνορία Ἀθέρος                 Ἑσπερινός  π. Νικόλαος Σωτήρας

Ἐνορία Δαμουλιανάτων    Ἑσπερινός   π. Νικόλαος Θεοφιλᾶτος

                                          Θεία Λειτουργία        »       »

Ἐνορία Κοντογεννάδος     Ἑσπερινός   π. Ἰωάννης Φραγκισκᾶτος                                   

Ἐνορία Παρισσάτων         Ἑσπερινός   π. Ἰωάννης Γεωργᾶτος

                                          Θεία Λειτουργία        »       »

Ἐνορία Καλλάτων             Ἑσπερινός   π. Νικόλαος Θεοφιλᾶτος, ώρα 7:00 μ.μ.

Ἐνορία Χαυριάτων            Ἑσπερινός  π. Γεράσιμος Σφαέλος

                                           Θεία Λειτουργία        »       »

Ἐνορία Σκηνέως                Ἑσπερινός  π. Νικόλαος Κανελόπουλος

                                           Θεία Λειτουργία        »       »

Ἐνορία Χαυδάτων           (16/08) Θεία Λειτουργία π. Νικόλαος Θεοφιλᾶτος

Ι. Μονή Κορωνάτου        Ἱερά Ἀγρυπνία, π. Ἰωάννης Παναγιώτου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΑΜΗΣ:

Ἐνορία Διγαλέτου            Θεία Λειτουργία π. Δημήτριος Ρασσιᾶς

Ἐνορία Χαλιωτάτων       Ἑσπερινός  π. Κων/νος Φλαμιᾶτος

                                          Θεία Λειτουργία    »         »

Ἐνορία Πουλάτων           Ἑσπερινός   π. Σπυρίδων Φλαμιᾶτος

                                          Θεία Λειτουργία    »         »

Ἱ. Μονή Ἀγριλίων            Ἑσπερινός  Ἀρχιμ. Φώτιος Γαβριελᾶτος

                                          Θ. Λειτουργία         »         »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΥΣΣΟΥ:

Ἐνορία Ἂσσου                Θεία Λειτουργία Ἀρχιμ. Δανιήλ Ζωγράφος

Ἐνορία Καρυάς               Ἑσπερινός Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κοψίνης

Ἐνορία Πατρικάτων         Θεία Λειτουργία Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κοψίνης

Ἐνορία Κομητάτων          Θεία Λειτουργία π. Ἰωάννης Φραγκισκᾶτος

Ἐνορία Χαλικερή             Θεία Λειτουργία π. Φώτιος Θ. Γαβριελᾶτος

Ἐνορία Βαρύ                    Λιτή μετ’ Αρτοκλασίας, ώρα 11:00 π.μ.

Ἐνορία Κοθρέα                       Λιτή μετ’ Αρτοκλασίας, ώρα 11:30 π.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΛΑΡΟΥ:

Ἐνορία Ἀντυπάτων         Ἑσπερινός π. Βασίλειος Ζήσης, ώρα 7:30 μ.μ.

Ἐνορία Μπεκατωράτων   Ἑσπερινός π. Βασίλειος Ζήσης, ώρα 8:30 μ.μ.

                                        Θεία Λειτουργία    π. Βασίλειος Ζήσης

Ἐνορία Πνευματικάτων   (15/8)  Ἑσπερινός π. Βασίλειος Ζήσης, ώρα 8:00 μ.μ.

     (16/8)  Θ. Λειτουργία  π. Βασίλειος Ζήσης, ώρα 7:30 π.μ.

Ἐνορία Καρουσάτων (16/8) Θ. Λειτουργία  π. Κων. Φλαμιᾶτος,  ώρα 7:30  π.μ.

Ἐνορία Φερεντινάτων (17/8) Θ. Λειτουργία  π. Βασίλειος Ζήσης, ώρα 7:30 π.μ.

Ἱ. Μονή Ἀντελικοῦ             Ἑσπερινός         (14/8) π. Κων/νος Ζαπάντης

                                     Θεία Λειτουργία    (15/8)  Σεβ. Μητροπολίτης

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ          (15/8)  π. Διονύσιος Μαρκέτος

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΡΙΛΙΩΝ                           (15/8)  Ἀρχιμ. Φώτιος Γαβριελάτος

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ                     (15/8)  π. Νικόλαος Σωτήρας

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΑΤΟΥ                      (14/8)  Ἀγρυπνία  π. Ἰωάννης

Οἱ Ενορίες:

  1. Κεραμειών,
  2. Κοντογεννάδος,
  3. Χαυδάτων καί
  4. Αθέρος

λόγῳ ἐλλείψεως Ἱερέων δέν θά ἔχουν θεία Λειτουργία τήν 15ην Αὐγούστου 2021. Παρακαλοῦνται οἱ Ἐνορῖτες των, ὅσοι δύνανται, νά ἐκκλησιαστοῦν σέ διπλανές Ἐνορίες ἤ στήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Γερασίμου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται