Τι χρειάζεται & ποια είναι τα βήματα για να ανοίξω επιχείρηση;

spot_img

Τι χρειάζεται και ποια είναι τα βήματα για να ανοίξω επιχείρηση

Ποιες είναι οι διαδικασίες έναρξης ατομικής επιχείρησης και οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις

Πριν την επίσκεψη στη ΔΟΥ

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε, πριν την επίσκεψή σας στη ΔΟΥ, τα έντυπα που θα συμπληρώσετε και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσετε  προκειμένου να υποβάλετε δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας φυσικού προσώπου.

  • Τα έντυπα μητρώου (το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και κατά περίπτωση και όπου απαιτείται τα έντυπα Μ1Μ6Μ7Μ10Μ11 και Μ12), μπορείτε να τα εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και να τα συμπληρώσετε πριν την επίσκεψη σας στη Δ.Ο.Υ. ή να τα προμηθευτείτε απευθείας από τη Δ.Ο.Υ.
  • Αφού αποφασίσετε τη δραστηριότητα που πρόκειται να ασκήσετε,  θα πρέπει να εντοπίσετε τον σχετικό ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) που αντιστοιχεί σε αυτό, καθόσον θα σας χρειαστεί για τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.

Για την επιλογή του ΚΑΔ η Φορολογική Διοίκηση έχει θεσπίσει συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς (ΚΑΔ) για τις ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ομαδοποιημένους κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και τους οποίους έχετε τη δυνατότητα να δείτε εδώ (αρχείο excel download)

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

Σημειώνεται ότι:

έχετε τη δυνατότητα να ασχοληθείτε επιχειρηματικά με παραπάνω από μια δραστηριότητες ακόμα και αν μεταξύ τους είναι πολύ διαφορετικές. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να επιλέξετε τον σχετικό ΚΑΔ για κάθε μια από αυτές.

Να γνωρίζετε ότι:

Εάν για τη δραστηριότητα που έχετε επιλέξει να ασκήσετε δεν υπάρχει ΚΑΔ (οκταψήφιος κωδικός δραστηριότητας) που να αντιστοιχεί σε αυτή, τότε επιλέγετε τον ΚΑΔ της ευρύτερης ομάδας όπου ανήκει (από επταψήφιο έως και τετραψήφιο κωδικό δραστηριότητας).

  • Αναφορικά με τον χώρο άσκησης δραστηριότητας στον οποίο θα δραστηριοποιηθείτε (έδρα της επιχείρησης), απαιτείται στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, (ενδεικτικά αναφέρονται:  τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χώρου).
  • Βεβαίωση του ΕΦΚΑ ότι ο δηλών υπέβαλε σε αυτόν απογραφική δήλωση, εφόσον υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ
  • Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006 (Α΄114), όπως ισχύει.
  • Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας συνυποβάλλεται άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία.

Έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ

Αφού ολοκληρώσετε την προεργασία, όπως περιγράφεται παραπάνω, υποχρεούστε να προσέλθετε στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Τμήμα Μητρώου) της Δ.Ο.Υ., στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στο πλαίσιο της δραστηριότητάς σας. Στη Δ.Ο.Υ. υποβάλετε:

  • Το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» (εις απλούν)
  • Όπου απαιτείται  τα έντυπα Μ1, Μ6, Μ7, Μ10, Μ11 & Μ12
  • Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση.

Τα έντυπα Μητρώου υποβάλλονται από το φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του με την επίδειξη του στοιχείου ταυτότητας στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση που υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Μάθετε ότι:

Αν ασκείτε  δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει και ενδοκοινοτικές συναλλαγές  θα χρειαστεί να γίνει επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) του χώρου της επιχείρησης σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ενδέχεται  να γίνει αυτοψία  κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον επιτόπιο έλεγχο του χώρου σας δείτε εδώ

Δείτε ποιες είναι οι βασικές σας Φορολογικές Υποχρεώσεις

1. Φορολογία Εισοδήματος

α) Υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

– Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

– Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

– Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα που αποκτούν τα Φυσικά Πρόσωπα

β) Πληρωμή ετήσιου Τέλους Επιτηδεύματος

γ) Υποβολή Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων

2. Βιβλία – Στοιχεία

α) Τήρηση Λογιστικών Αρχείων (Βιβλίων)

β) Εκδιδόμενα στοιχεία από την επιχείρηση (παραστατικά πωλήσεων)

γ) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

δ) Υποβολή Καταστάσεων  Φορολογικών Στοιχείων  για διασταύρωση πληροφοριών (Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών)

3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

α) Βασικοί Συντελεστές ΦΠΑ

β) Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.

γ) Τι πρέπει να γνωρίζετε εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ενδοκοινοτικές συναλλαγές

δ) Πράξεις που απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α.

ε) Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α.

4. Μητρώο

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι…

Φορολογικές Απαλλαγές – Ελαφρύνσεις

Χρηστικός Οδηγός για φορολογούμενους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img